Klasyfikacja placówek

Zasady obliczania klasyfikacji generalnej opisuje Regulamin.

Placówka Pkt 13.01 10.02 10.03 19.05
1. Przedszkole nr 4 122,5 45,5 36,5 40,5
2. Przedszkole Sióstr 108,0 35,5 36,0 36,5
3. SP2 zerówka 89,5 33,5 31,0 25,0
4. SP6 zerówka 7,0 7,0
5. Zaczarowana Dorożka 6,5 6,5