Pierwsze Urodziny – REGULAMIN

Zawody objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy w Grodzisku Mazowieckim i okolicach
Świętowanie pierwszej rocznicy założenia Klubu
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych młodych szachistów regionu
Integracja lokalnego środowiska szachowego

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Maz.
Termin: weekend 1-2 kwietnia 2017 r.

Zawody zostaną rozegrane w 3 grupach:
• Grupa A (2 dni) – od V kategorii szachowej, bez ograniczeń wiekowych
• Grupa B (sobota) – do V kategorii szachowej (ranking PZSzach <= 1200), bez ograniczeń wiekowych
• Grupa C (niedziela) – do IV kobiecej kategorii szachowej (PZSzach <= 1250), ur. 2008 i młodsi

Sobota 1.04 (grupy A i B)
Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:50
Gr. A: I runda: 10:00 (i dalej rundy II, III, IV) – – – przewidywane zakończenie ok. 17
Gr. B: I runda: 10:00 (i dalej kolejne rundy) – – – przewidywane zakończenie ok. 16

Niedziela 2.04 (grupy A i C)
Gr. C: Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Gr. C: Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:50
Gr. C: I runda: 10:00 (i dalej kolejne rundy) – – – zakończenie ok. 15
Gr. A: V runda: 10:00 (i dalej rundy VI, VII) – – – zakończenie ok. 16

4. System rozgrywek

Grupa A:
• system szwajcarski na dystansie 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii,
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

Grupy B i C:
• system szwajcarski na dystansie 6 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują: skrócona punktacja Buchholza, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw, progres, losowanie.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE. Turnieje nie będą zgłaszane do oceny rankingowej FIDE.
Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 10 minut

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: grupa A, grupa B, grupa C (preferowana forma zgłoszenia) lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do niedzieli 26.03 włącznie
Osoby zgłoszone po terminie mogą być dopuszczone do gry w miarę wolnych miejsc
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry – zawodnicy nie potwierdzeni do 9:40 będą grali od II rundy

Wpisowe:
• Grupa A – 40 zł (50% zniżki dla członków Szachowej Dwójki z opłaconymi składkami)
• Grupa B – 30 zł (50% zniżki dla członków Szachowej Dwójki z opłaconymi składkami)
• Grupa C – turniej bez wpisowego

Wpisowe płatne przed zawodami w godz. 9:15-9:40 lub na konto:
• Nazwa odbiorcy: Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
• Nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0425 1050
• W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko zawodnika.

Zgłoszenia i informacje o wpłacie wpisowego będą na bieżąco publikowane na listach startowych.

Zapisy na sali gry w dniu zawodów (o ile będą wolne miejsca): w godz. 9:15-9:40, wpisowe w tym wypadku wzrasta o 10 zł. Opłacenie wpisowego po 9:40 grozi wykluczeniem z kojarzenia I rundy.

6. Nagrody

Zawodnicy nagrodzeni oraz wszyscy uczestnicy turnieju niedzielnego dla dzieci otrzymają dyplomy.

Grupa A – karty prezentowe empik o wartości podanej poniżej:
• I miejsce – 200 zł,
• II miejsce – 150 zł,
• III miejsce – 100 zł,
• najlepsza zawodniczka – 100 zł,
• najlepszy młodzik (do lat 10) – 100 zł.

Puchary dla pierwszej trójki w grupie A. Medale dla najlepszych w grupach B i C oraz w grupie A: dla najlepszych zawodniczek i najlepszych młodzików.
Drobne upominki dla zawodników urodzonych w 2008 roku i młodszych – we wszystkich grupach turniejowych.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla minimum 30% uczestników – dalsze miejsca w podanych klasyfikacjach oraz najlepsi zawodnicy Szachowej Dwójki. Szczegóły odnośnie nagród rzeczowych zostaną podane po rozpoczęciu zawodów.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia turnieju.

7. Inne

Tradycyjnie Organizatorzy zapewniają poczęstunek: napoje zimne i gorące, kanapki, owoce, ciasta.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
Przed turniejem będzie możliwość zapoznania się z obsługą zegara szachowego.
Organizatorzy mogą dopuścić do gry w każdej grupie do 5 zawodników nie spełniających kryterium rankingowego i/lub wiekowego.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Dane kontaktowe: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl