Trzecie Urodziny Szachowej Dwójki

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów
Świętowanie trzeciej rocznicy powstania Szachowej Dwójki oraz integracja lokalnego środowiska szachowego

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Maz.
Termin: weekend 13-14 kwietnia 2019 r.

Zawody zostaną rozegrane w 4 grupach:
grupa A (2 dni) – turniej zgłoszony do FIDE – zawodnicy z rankingiem FIDE (niezależnie od posiadanej kategorii szachowej) lub bez rankingu FIDE z rankingiem PZSzach od 1600 (III męska lub II kobieca kategoria szachowa), bez ograniczeń wiekowych
grupa B (2 dni) – IV, III lub II kobieca kategoria szachowa, bez rankingu FIDE, bez ograniczeń wiekowych
grupa C (sobota) – do IV kategorii szachowej (III kobiecej), bez ograniczeń wiekowych
grupa D (niedziela) – do IV kategorii szachowej (III kobiecej), ur. w 2010 roku lub młodsi

Sobota 13.04 (grupy A, B i C)
Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:50
Rozpoczęcie zawodów: 10:00
Gr. A, B: Rundy I-IV – – – przewidywane zakończenie ok. 18
Gr. C: Rundy I-VI- – – przewidywane zakończenie ok. 16

Niedziela 14.04 (grupy A, B i D)
Gr. D: Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Gr. D: Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:50
Gr. D: Rundy I-VI: 10:00 – – – przewidywane zakończenie ok. 15:30
Gr. A, B: Rundy V-VII – – – przewidywane zakończenie ok. 16:30
Między rundami ok. godz. 12 tort urodzinowy

4. System rozgrywek, przepisy

Grupa A i B:
• system szwajcarski na dystansie 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. w roku 2012 i młodsze, co wiąże się ze zmniejszeniem czasu do namysłu),
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

Grupy C i D:
• system szwajcarski na dystansie 6 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują: skrócona punktacja Buchholza, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw, progres.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE. Grupa A została zgłoszona do oceny rankingowej FIDE.
W grupach A i B obowiązuje zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne. Złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką.
Odwołania można zgłaszać: w grupach A i B do podpisania blankietu, w grupach C i D do zakończenia rundy.
W grupach C i D (szachy szybkie) obowiązują przepisy z dodatku A pkt. 4 oraz wytyczne III.4.
Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wtorku 9 kwietnia
Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Osoby zgłoszone po terminie mogą być dopuszczone do gry tylko w miarę wolnych miejsc
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry – zawodnicy niepotwierdzeni do 9:40 będą grali od II rundy

Opłata startowa (tzw. „wpisowe”):
• w grupie A – 60 zł (w tym opłata rankingowa 15 zł oraz opłata rejestracyjna 1,4 euro), członkowie Szachowej Dwójki – zniżka 50%,
• w grupie B – 40 zł, członkowie Szachowej Dwójki – zniżka 50%,
• w grupach C, D – 30 zł , członkowie Szachowej Dwójki – 10 zł,
• wpisowe w grupie D dla uczestników Szachowej Ligi Młodych Talentów wynosi 10 zł.

Czwarty i kolejni zawodnicy z tej samej rodziny są zwolnieni z wpisowego (rodzina płaci wpisowe maksymalnie 3 razy).

Wpisowe płatne gotówką przed pierwszą rundą lub przelewem na konto Klubu:
>>> 26 2030 0045 1110 0000 0425 1050
Przy płatności przelewem przysługuje rabat 5%. Wpisowe opłacone przelewem nie podlega zwrotowi.

6. Nagrody

W grupie A (nagrody gwarantowane):
• klasyfikacja końcowa: I: 500 zł, II: 300 zł, III: 200 zł, IV: 150 zł, V: 150 zł,
• juniorzy do 12 lat: I: 150 zł, II i III nagrody rzeczowe,
• zawodniczki: I: 150 zł, II i III nagrody rzeczowe,
• zawodnicy Szachowej Dwójki: I, II i III nagrody rzeczowe.

W grupie B (nagrody gwarantowane):
• klasyfikacja końcowa: I: 150 zł, II: 120 zł, III: 100 zł, IV-VIII nagrody rzeczowe,
• juniorzy do 12 lat: I, II i III nagrody rzeczowe,
• zawodniczki: I, II i III nagrody rzeczowe,
• zawodnicy Szachowej Dwójki: I, II i III nagrody rzeczowe.

W grupach C i D nagrody rzeczowe dla czołówki (minimum sześć w każdej grupie).
Szczegóły dotyczące nagród zostaną podane przed 4. rundą.

Puchary dla pierwszej trójki w grupach A, B, C i D. Medale dla najlepszych juniorów oraz najlepszych zawodniczek w każdej grupie: w grupach A, B, C – do lat 12 (ur. 2007 i młodsi), w grupie D – do lat 7 (ur. 2012 i młodsi).
Zawodnicy urodzeni w roku 2010 i młodsi otrzymują dyplomy i upominki – we wszystkich grupach turniejowych.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia turnieju.
Podczas zakończenia w każdej grupie wśród obecnych nienagrodzonych zawodników zostanie rozlosowany imienny bilet zwalniający z opłaty startowej w I Mistrzostwach Szachowej Dwójki w maju.

7. Inne

Organizatorzy zapewniają darmowy poczęstunek: napoje zimne i gorące, kanapki, owoce, słodycze.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux