System Sportu Młodzieżowego

System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu przez niego nadzorowany i koordynowany oraz dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży.” (Zasady Ogólne Systemu Sportu Młodzieżowego)

W szachach zawodami klasyfikowanymi w Systemie Sportu Młodzieżowego są:
– Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (dzieci w wieku 8-10 lat, woj. mazowieckie gra razem z woj. warmińsko-mazurskim)
– Mistrzostwa Polski do lat 12 / 14 / 16 / 18 w szachach
– Mistrzostwa Polski do lat 12 / 14 / 16 / 18 w szachach szybkich
– Mistrzostwa Polski do lat 12 / 14 / 16 / 18 w szachach błyskawicznych

Poniższa tabela zawiera punkty Szachowej Dwójki zaliczone w Systemie Sportu Młodzieżowego w rozbiciu na zawodników i lata. Kolory tła oznaczają kategorię wiekową zawodnika w danym roku: młodzik, junior młodszy, junior.

ZawodnikUr.PKT202220212020201920182017
1.Magdalena Kicińska2007134153
2.Anna Kicińska2009117211
3.Karolina Gałajda2010211
Dominik Kisiel2010211
Małgorzata Kicińska2012211
6.Michał Daniszewski201011
Karol Twardowski201111
Lena Jastrzębska201111
Suma punktów0135924
Miejsce w Polsce, dyscyplina SZACHY43?825511788
Miejsce w woj. mazowieckim, dyscyplina SZACHY4?6577