System Sportu Młodzieżowego

System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu przez niego nadzorowany i koordynowany oraz dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży.” (Zasady Ogólne Systemu Sportu Młodzieżowego)

W szachach zawodami klasyfikowanymi w Systemie Sportu Młodzieżowego są:
– Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (dzieci w wieku 8-10 lat, Mazowsze gra razem z woj. warmińsko-mazurskim)
– Mistrzostwa Polski do lat 12 / 14 / 16 / 18 w szachach standardowych
– Mistrzostwa Polski do lat 12 / 14 / 16 / 18 w szachach szybkich
– Mistrzostwa Polski do lat 12 / 14 / 16 / 18 w szachach błyskawicznych

Zawodnik Pkt. 2020 2019 2018 2017
1.

Magdalena Kicińska (ur. 2007)

9

1
5
3
2.

Anna Kicińska (ur. 2009)

4

2
1
1
3.

Karolina Gałajda (ur. 2010)

2

1
1
4.

Dominik Kisiel (ur. 2010)

2

1
1
5.

Michał Daniszewski (ur. 2010)

1

1
6.

Karol Twardowski (ur. 2011)

1

1
7.

Małgorzata Kicińska (ur. 2012)

1

1

Suma punktów

5

9

2

4

Miejsce w Polsce, dyscyplina SZACHY

57.

117.

88.

Miejsce w woj. mazowieckim, dyscyplina SZACHY

5.

7.

7.