Dołącz do nas

Dlaczego warto zostać członkiem Szachowej Dwójki? Przede wszystkim po to, aby współuczestniczyć w tworzeniu dobrych warunków do gry w szachy w grodziskiej społeczności lokalnej. Ponadto:
☀️ członkowie płacą niższe wpisowe w turniejach organizowanych przez Klub oraz zapewniamy dla nich oddzielne nagrody,
☀️ członkowie korzystają ze zniżek w szkoleniu szachowym organizowanym przez Klub, niektóre grupy treningowe są dostępne wyłącznie dla członków,
☀️ Klub ponosi opłaty Polskiego Związku Szachowego (PZSzach) związane z uprawianiem sportu szachowego, dzięki czemu zawodnik nie reguluje we własnym zakresie (stawki wg Komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach na rok 2017):
⇒ opłaty związanej z rejestracją zawodnika w klubie (10 zł),
⇒ opłaty za licencję zawodniczą uprawniającą do startu w ważniejszych turniejach (30 zł),
⇒ rocznej składki obowiązującej zawodników niezrzeszonych w klubach (50 zł),
☀️ w określonym zakresie Klub organizuje i finansuje udział w turniejach poza Grodziskiem Maz.,
☀️ członkowie mają możliwość występowania w zawodach mistrzowskich wojewódzkich, międzywojewódzkich i ogólnopolskich, w których jest wymagana przynależność klubowa.

Oferta Klubu jest adresowana przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz do przedszkolaków, dlatego składki członkowskie zależą od wieku:
👶 małoletni poniżej 16 lat:
⇒ jednorazowe „wpisowe” 50 zł,
⇒ składka 10 zł co miesiąc – od października do czerwca (w sumie 90 zł rocznie),
👱 małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz dorośli:
⇒ brak „wpisowego”,
⇒ składka 10 zł za 6 miesięcy.
Przedstawione wysokości składek członkowskich obowiązują od 1.09.2017 i mają charakter tymczasowy (minimum do stycznia 2018 r. włącznie) – zależnie od sytuacji finansowej Klubu.

Aby zostać członkiem UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. należy:
1. wydrukować i wypełnić deklarację członkowską (wersja do wydruku dla dwóch członków),
2. przekazać deklarację Zarządowi Klubu,
3. wpłacić na konto Klubu „wpisowe” oraz pierwszą składkę (dane konta bankowego znajdują się na stronie Szachowa Dwójka).

Zachęcamy również do przekazywania darowizn na rzecz Klubu (dane konta bankowego znajdują się na stronie Szachowa Dwójka) – przychody Klubu w całości są przeznaczane na działalność statutową. Darowizny można odliczać od podatku (PIT) – więcej informacji na ten temat w Portalu Organizacji Pozarządowych.