Dołącz do nas

Sporo zostało już powiedziane i napisane na temat warto grać w szachy. Tych, którzy chcą podnosić swoje umiejętności i współtworzyć ekipę Szachowej Dwójki, zapraszamy do wstąpienia na naszego Klubu. Korzyści związane z przynależnością do Szachowej Dwójki:
☀️ niektóre zajęcia (i inne projekty) są dostępne wyłącznie dla członków, w innych grupach członkowie mają zniżki w opłatach za zajęcia,
☀️ członkowie mają co najmniej 50% zniżki na wpisowe w naszych turniejach, zapewniamy dodatkowe nagrody dla naszych zawodników,
☀️ Klub organizuje i finansuje udział w turniejach poza Grodziskiem Maz., zwłaszcza w Mistrzostwach Polski Juniorów,
☀️ najlepsi mają możliwość reprezentowania Klubu we współzawodnictwie drużynowym na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.

Składki członkowskie (od września 2019):
👶 do 18 lat (decyduje rok urodzenia):
⇒ jednorazowe „wpisowe” 50 zł,
⇒ składka miesięczna 20 zł – od września do czerwca,
⇒ drugie dziecko z rodziny: składka 15 zł,
⇒ trzecie i kolejne dziecko z rodziny: składka 10 zł,
👱 dorośli:
⇒ brak „wpisowego”,
⇒ składka 10 zł za 6 miesięcy.

Składki należy opłacać z góry do 5 dnia miesiąca. Zachęcamy do opłacania składek z góry za całe półrocze. Zdecydowanie preferujemy wpłaty na konto bankowe:
– bank BGŻ BNP Paribas, nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0425 1050
– odbiorca: UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz.
– tytułem: „składka członkowska” z podaniem imienia i nazwiska oraz miesięcy, których dotyczy
– prosimy nie podawać tytułów w stylu „opłata za zajęcia”, „zajęcia szachowe za miesiąc

Aby zostać członkiem UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. należy:
1. wydrukować i wypełnić deklarację członkowską,
2. przekazać deklarację Zarządowi Klubu,
3. wpłacić na konto Klubu „wpisowe” oraz pierwszą składkę.

Zachęcamy również do przekazywania darowizn na rzecz Klubu – przychody Klubu w całości są przeznaczane na działalność statutową. Darowizny można odliczać od podatku (PIT) – więcej informacji na ten temat w Portalu Organizacji Pozarządowych.