Dołącz do nas

Dlaczego warto zostać członkiem Szachowej Dwójki? Przede wszystkim po to, aby współuczestniczyć w tworzeniu dobrych warunków do gry w szachy w grodziskiej społeczności lokalnej. Ponadto:
☀️ w naszych turniejach zapewniamy dodatkowe nagrody dla zawodników Szachowej Dwójki,
☀️ zajęcia szachowe w większości grup są dostępne wyłącznie dla członków,
☀️ Klub ponosi opłaty Polskiego Związku Szachowego (PZSzach) związane z uprawianiem sportu szachowego, dzięki czemu zawodnik nie reguluje we własnym zakresie (stawki wg Komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach na rok 2019):
⇒ opłaty związanej z rejestracją zawodnika w klubie (10 zł),
⇒ opłaty za licencję zawodniczą uprawniającą do startu w ważniejszych turniejach (30 zł),
☀️ Klub organizuje i finansuje udział w turniejach poza Grodziskiem Maz., zwłaszcza w Mistrzostwach Polski,
☀️ członkowie mają możliwość występowania w zawodach mistrzowskich wojewódzkich, międzywojewódzkich i ogólnopolskich, w których jest wymagana przynależność klubowa.

Oferta Klubu jest adresowana przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych oraz do przedszkolaków, dlatego składki członkowskie zależą od wieku:
👶 małoletni poniżej 16 lat:
⇒ jednorazowe „wpisowe” 50 zł,
⇒ składka 40 zł co miesiąc – od września do czerwca (w sumie 400 zł rocznie),
⇒ drugie dziecko z rodziny: składka 30 zł co miesiąc,
⇒ trzecie i kolejne dziecko z rodziny: składka 20 zł co miesiąc,
👱 małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz dorośli:
⇒ brak „wpisowego”,
⇒ składka 10 zł za 6 miesięcy.
Przedstawione wysokości składek członkowskich obowiązują od 1 lutego 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Składki należy opłacać z góry do 5 dnia miesiąca. Zdecydowanie preferujemy wpłaty na konto bankowe:
– bank BGŻ BNP Paribas, nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0425 1050
– odbiorca: UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz.
– tytułem: „składka członkowska” z podaniem imienia i nazwiska oraz miesięcy, których dotyczy
– prosimy nie podawać tytułów w stylu „opłata za zajęcia”, „zajęcia szachowe za miesiąc

Aby zostać członkiem UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. należy:
1. wydrukować i wypełnić deklarację członkowską (wersja do wydruku dla dwóch członków),
2. przekazać deklarację Zarządowi Klubu,
3. wpłacić na konto Klubu „wpisowe” oraz pierwszą składkę.

Zachęcamy również do przekazywania darowizn na rzecz Klubu – przychody Klubu w całości są przeznaczane na działalność statutową. Darowizny można odliczać od podatku (PIT) – więcej informacji na ten temat w Portalu Organizacji Pozarządowych.