II Turniej Zimowy

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów
Integracja lokalnego środowiska szachowego

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Maz.
Termin: weekend 16-17 lutego 2019 r.

Zawody zostaną rozegrane w 4 grupach:
grupa A (2 dni) – turniej zgłoszony do FIDE – zawodnicy z rankingiem FIDE (niezależnie od posiadanej kategorii szachowej) lub bez rankingu FIDE z rankingiem PZSzach od 1600 (III męska lub II kobieca kategoria szachowa), bez ograniczeń wiekowych
grupa B (2 dni) – IV, III lub II kobieca kategoria szachowa, bez rankingu FIDE, bez ograniczeń wiekowych
grupa C (sobota) – do IV kategorii szachowej (III kobiecej), bez ograniczeń wiekowych
grupa D (niedziela) – do IV kategorii szachowej (III kobiecej), ur. w 2010 roku lub młodsi

Sobota 16.02 (grupy A, B i C)
Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:50
Rozpoczęcie zawodów: 10:00
Gr. A, B: Rundy I-IV – – – przewidywane zakończenie ok. 18
Gr. C: Rundy I-VI- – – przewidywane zakończenie ok. 16

Niedziela 17.02 (grupy A, B i D)
Gr. D: Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Gr. D: Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:50
Gr. D: Rundy I-VI: 10:00 – – – przewidywane zakończenie ok. 15:30
Gr. A, B: Rundy V-VII – – – przewidywane zakończenie ok. 16:30

4. System rozgrywek, przepisy

Grupa A i B:
• system szwajcarski na dystansie 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. 2012 i młodsze),
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

Grupy C i D:
• system szwajcarski na dystansie 6 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują: skrócona punktacja Buchholza, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw, progres.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE. Grupa A została zgłoszona do oceny rankingowej FIDE.
W grupach A i B obowiązuje zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne. Złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką.
Odwołania można zgłaszać: w grupach A i B do podpisania blankietu, w grupach C i D do zakończenia rundy.
W grupach C i D (szachy szybkie) obowiązują przepisy z dodatku A pkt. 4 oraz wytyczne III.4.
Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wtorku 12 lutego
Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Osoby zgłoszone po terminie mogą być dopuszczone do gry tylko w miarę wolnych miejsc
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry – zawodnicy niepotwierdzeni do 9:40 będą grali od II rundy

Opłata startowa (tzw. „wpisowe”):
• w grupie A – 60 zł (w tym opłata rankingowa 15 zł oraz opłata rejestracyjna 1,4 euro), członkowie Szachowej Dwójki – zniżka 50%,
• w grupie B – 40 zł, członkowie Szachowej Dwójki – zniżka 50%,
• w grupach C, D – 30 zł , członkowie Szachowej Dwójki – 10 zł,
• wpisowe w grupie D dla uczestników turnieju 19.01 rozegranego w ramach Szachowej Ligi Młodych Talentów wynosi 10 zł.

6. Nagrody

W grupie A (nagrody gwarantowane):
• nagrody finansowe: I: 300 zł, II: 250 zł, III: 200 zł, IV: 150 zł, V: 150 zł,
• nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek, dla 3 juniorów do 12 lat, dla 3 zawodników Szachowej Dwójki.
W grupach B, C i D nagrody rzeczowe dla czołówki (minimum trzy w każdej grupie).
Szczegóły dotyczące nagród zostaną podane przed 4. rundą.

Puchary dla pierwszej trójki w grupach A, B, C i D. Medale dla najlepszych juniorów w każdej grupie: w grupach A, B, C – do lat 12 (ur. 2007 i młodsi), w grupie D – do lat 7 (ur. 2012 i młodsi).
Zawodnicy urodzeni w roku 2010 i młodsi otrzymują dyplomy i upominki – we wszystkich grupach turniejowych.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia turnieju.
Podczas zakończenia w każdej grupie wśród obecnych nienagrodzonych zawodników zostanie rozlosowany imienny bilet zwalniający z opłaty wpisowego w Trzecich Urodzinach Szachowej Dwójki w kwietniu.

7. Inne

Organizatorzy zapewniają darmowy poczęstunek: napoje zimne i gorące, kanapki, owoce, słodycze.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl