III Turniej Zimowy

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Maz.
Termin: weekend 1-2 lutego 2020 r.

Zawody zostaną rozegrane w 5 grupach:
grupa A1 (2 dni) – turniej zgłoszony do FIDE – zawodnicy z rankingiem FIDE od 1200 do 2200 (niezależnie od posiadanej kategorii szachowej) lub bez rankingu FIDE z rankingiem PZSzach od 1700 (II męska lub II+ kobieca kategoria szachowa), bez ograniczeń wiekowych
grupa A2 (2 dni) – turniej zgłoszony do FIDE – zawodnicy z rankingiem FIDE do 1400 (niezależnie od posiadanej kategorii szachowej) lub bez rankingu FIDE z rankingiem PZSzach od 1600 (III męska lub II kobieca kategoria szachowa), bez ograniczeń wiekowych
grupa B (2 dni) – IV, III lub II kobieca kategoria szachowa, bez rankingu FIDE, bez ograniczeń wiekowych
grupa C (sobota) – do IV kategorii szachowej (III kobiecej), bez ograniczeń wiekowych
grupa D (niedziela) – do IV kategorii szachowej (III kobiecej), ur. w 2011 roku lub młodsi

Obowiązują rankingi FIDE na dzień 1.02.2020.
W przypadku liczby uczestników mniejszej niż 8 w grupie A1 lub mniejszej niż 12 w grupie A2 obie grupy A1 i A2 zostaną połączone i będą grały zgodnie z założeniami grupy A2.
W przypadku nieparzystej liczby graczy w grupie A1 / A2 zawodnik z ostatnim numerem startowym zostanie przeniesiony odpowiednio do grupy A2 / B.

Sobota 1.02 (grupy A1, A2, B i C)
Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Odprawa techniczna: 9:50
Rozpoczęcie zawodów: 10:00
Gr. A2, B: Rundy I-IV – – – przewidywane zakończenie ok. 18
Gr. C: Rundy I-VI- – – przewidywane zakończenie ok. 16
Gr. A1: Runda I: po 10:00
Gr. A1: Runda II: 13:00
Gr. A1: Runda III: 16:00

Niedziela 2.02 (grupy A1, A2, B i D)
Gr. D: Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Gr. D: Odprawa techniczna: 9:50
Gr. D: Rundy I-VI: 10:00 – – – przewidywane zakończenie ok. 15
Gr. A2, B: Rundy V-VII: 10:00 – – – przewidywane zakończenie ok. 16:30
Gr. A1: Runda IV: 10:00
Gr. A1: Runda V: 13:00

4. System rozgrywek, przepisy

Grupa A1:
• system szwajcarski na dystansie 5 rund,
• tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii,
• możliwość wypełnienia tzw. „małej normy” na I kategorię szachową oraz tytuł kandydata na mistrza zgodnie z pkt. 4.7 Regulaminu klasyfikacyjnego PZSzach.

Grupa A2 i B:
• system szwajcarski na dystansie 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (w grupie B nie zapisywać mogą dzieci ur. w roku 2012 i młodsze, co wiąże się ze zmniejszeniem czasu do namysłu),
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

Grupy C i D:
• system szwajcarski na dystansie 6 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują: punktacja Buchholza z pominięciem najsłabszego przeciwnika (Buchholz Cut 1), pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw, progres.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE. Grupy A1 i A2 zostały zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
W grupach A1, A2 i B obowiązuje zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne. Złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką.
Odwołania można zgłaszać: w grupach A1, A2 i B do podpisania blankietu, w grupach C i D do zakończenia rundy.
W grupach C i D (szachy szybkie) obowiązują przepisy z dodatku A pkt. 4 oraz wytyczne III.4.
Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wtorku 28 stycznia
Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Osoby zgłoszone po terminie mogą być dopuszczone do gry tylko w miarę wolnych miejsc
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry – zawodnicy niepotwierdzeni do 9:40 będą grali od II rundy

Opłata startowa (tzw. „wpisowe”):
• w grupie A1 – 60 zł (w tym opłata rankingowa 10 zł oraz opłata rejestracyjna 1,2 euro), członkowie Szachowej Dwójki – zniżka 50%,
• w grupie A2 – 60 zł (w tym opłata rankingowa 15 zł oraz opłata rejestracyjna 1,4 euro), członkowie Szachowej Dwójki – zniżka 50%,
• w grupie B – 40 zł, członkowie Szachowej Dwójki – zniżka 50%,
• w grupach C, D – 30 zł , członkowie Szachowej Dwójki oraz uczestnicy Szachowej Ligi Młodych Talentów – 10 zł.

Czwarty i kolejni zawodnicy z tej samej rodziny są zwolnieni z wpisowego (rodzina płaci wpisowe maksymalnie 3 razy).

Wpisowe płatne gotówką przed pierwszą rundą lub przelewem na konto Klubu:
>>> 26 2030 0045 1110 0000 0425 1050
Przy płatności przelewem przysługuje rabat 5%. Wpisowe opłacone przelewem nie podlega zwrotowi.

6. Nagrody

W grupach A1 i A2 nagrody finansowe dla czołówki – przeznaczymy na nie 100% wpisowego po odliczeniu opłat rankingowych i rejestracyjnych wymienionych powyżej. Szczegóły zostaną podane w pierwszym dniu zawodów. Puchary za I miejsce w grupie A1 oraz miejsca I-III w grupie A2.

Dodatkowo we wspólnej klasyfikacji grup A1 i A2 przewidujemy:
• juniorzy do 13 lat (2007+): I, II i III medale i nagrody rzeczowe,
• zawodniczki: I, II i III medale i nagrody rzeczowe,
• zawodnicy Szachowej Dwójki: I, II i III nagrody rzeczowe.
W klasyfikacji wspólnej zawodnicy z grupy A1 otrzymają premię w wysokości 3,5 pkt. Przy równej liczbie punktów wyższe miejsca zajmują zawodnicy z grupy A1.

W grupach B, C i D nagrody rzeczowe dla czołówki.
Szczegóły dotyczące nagród zostaną podane przed 4. rundą.

Puchary dla pierwszej trójki w grupach B, C i D. Medale dla najlepszych juniorów oraz najlepszych zawodniczek w każdej grupie: w grupach B, C – do lat 13 (ur. 2007 i młodsi), w grupie D – do lat 7 (ur. 2013 i młodsi).
Zawodnicy urodzeni w roku 2011 i młodsi otrzymują dyplomy i upominki – we wszystkich grupach turniejowych.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia turnieju.

7. Inne

Organizatorzy zapewniają darmowy poczęstunek: napoje zimne i gorące, kanapki, itp.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Organizator w każdej grupie może dopuścić 1 zawodnika nie spełniającego kryterium rankingowego.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

Plakat III Turniej Zimowy 1-2 lutego 2020 r.