IV Mistrzostwa Grodziska Maz. Juniorów

Patronat Honorowy:
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński
Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki
1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych młodych szachistów
Integracja lokalnego środowiska szachowego

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Maz.
Termin: weekend 19-20 października 2019 r.

Zawody zostaną rozegrane w 4 grupach:
grupa A (2 dni) – od IV kategorii szachowej, ur. w 2001 roku lub młodsi
grupa B (sobota) – max IV kategoria szachowa, ur. w 2001 roku lub młodsi
grupa C (niedziela) – max IV kategoria szachowa, ur. w 2011 roku lub młodsi
grupa D (2 dni) – od V kategorii szachowej, tylko dla dorosłych (ur. w 2000 roku lub starsi)

Sobota 19.10 (grupy A, B i D)
Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Odprawa techniczna: 9:50
Rozpoczęcie zawodów: 10:00
Gr. A, D: Rundy I-IV – – – przewidywane zakończenie ok. 18
Gr. B: Rundy I-VI- – – przewidywane zakończenie ok. 16

Niedziela 20.10 (grupy A, C i D)
Gr. C: Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Gr. C: Odprawa techniczna: 9:50
Gr. C: Rundy I-VI: 10:00 – – – przewidywane zakończenie ok. 15:30
Gr. A, D: Rundy V-VII – – – przewidywane zakończenie ok. 16:30

4. System rozgrywek, przepisy

Grupa A i D:
• system szwajcarski na dystansie 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. 2012 i młodsze),
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

Grupy B i C:
• system szwajcarski na dystansie 6 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują: skrócona punktacja Buchholza, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw, progres.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.
Zawodnik może wnieść telefon (lub inne urządzenie elektroniczne) na salę gry pod warunkiem, że jest on całkowicie wyłączony.
W grupie A obowiązuje zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne. Złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką.
Odwołania można zgłaszać: w grupach A i D do podpisania blankietu, w grupach B i C do zakończenia rundy.
W grupach B i C (szachy szybkie) obowiązują przepisy z dodatku A pkt. 4 oraz wytyczne III.4.
Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wtorku 15.10 włącznie
Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Osoby zgłoszone po terminie mogą być dopuszczone do gry w miarę wolnych miejsc
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry – zawodnicy niepotwierdzeni do 9:40 będą grali od II rundy

Opłata startowa (tzw. „wpisowe”):
• w grupach A i D – 40 zł, członkowie Szachowej Dwójki – 20 zł,
• w grupach B i C – 30 zł, członkowie Szachowej Dwójki – 10 zł.

Czwarty i kolejni zawodnicy z tej samej rodziny są zwolnieni z wpisowego (rodzina płaci wpisowe maksymalnie 3 razy).

Wpisowe płatne gotówką przed pierwszą rundą lub przelewem na konto Klubu:
>>> 26 2030 0045 1110 0000 0425 1050
Przy płatności przelewem przysługuje rabat 5%. Wpisowe opłacone przelewem nie podlega zwrotowi.

6. Nagrody

W grupach juniorskich nagrody rzeczowe dla czołówki – szczegóły zostaną podane przed 4. rundą.
Puchary dla pierwszej trójki w każdej grupie. Medale dla pierwszej trójki juniorów do lat 10 w grupach A i B, do lat 6 w grupie C. Medale dla trzech najlepszych zawodniczek w każdej grupie.
Zawodnicy urodzeni w roku 2011 i młodsi otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe – we wszystkich grupach turniejowych.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia turnieju.

W turnieju dla dorosłych 90% wpisowego zostanie przeznaczone na nagrody finansowe – szczegóły zostaną podane przed 4. rundą.

7. Inne

Organizatorzy zapewniają darmowy poczęstunek: napoje zimne i gorące, kanapki, owoce, słodycze.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl