Szachowa Liga Młodych Talentów – zasady

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy w Grodzisku Mazowieckim i okolicach
Umożliwienie dzieciom wzięcia udziału w rywalizacji turniejowej, zwłaszcza tym, które jeszcze nie startowały w turniejach szachowych a uczęszczają na zajęcia w szkołach i przedszkolach prowadzone lub wspierane przez Szachową Dwójkę
Wyłonienie najlepszych młodych szachistów

2. Organizatorzy

Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim
Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki

Partnerzy:
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej im. Aniołów Stróżów w Grodzisku Mazowieckim
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckim

3. Program zawodów

Cykl rozgrywek składa się z 4 lokalnych turniejów Ligi odbywających się w soboty oraz 2 turniejów weekendowych Szachowej Dwójki:
✔️ 19 stycznia 2019 r. w Przedszkolu Nr 4 ul. Górna 12
✔️ 16-17 lutego 2019 r. II Turniej Zimowy w Szkole Podstawowej Nr 2 – grupa dziecięca gra w niedzielę
✔️ 16 marca 2019 r. w Przedszkolu Sióstr Opatrzności Bożej ul. Okrężna 33
✔️ 6 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 4
✔️ 13-14 kwietnia 2019 r. Trzecie Urodziny Szachowej Dwójki w Szkole Podstawowej Nr 2 – grupa dziecięca gra w niedzielę
✔️ 18 maja 2019 r. w Przedszkolu Nr 4 ul. Górna 12

Harmonogram sobotnich turniejów Ligi oraz grup dziecięcych w turniejach w SP nr 2:
• do 9:45 potwierdzanie uczestnictwa
• 10:00 rozpoczęcie I rundy
• ok. 14:30 zakończenie

Dodatkowo zostaną rozegrane 2 towarzyszące turnieje klasyfikacyjne tempem 30’+30″/pos.:
✔️ 19 stycznia (4 rundy) i 16 marca (3 rundy)
✔️ 6 kwietnia (4 rundy) i 18 maja (3 rundy)

4. System rozgrywek

Turniej rozgrywany jest w trzech grupach:
• grupa A i B: po 8 zawodników, system kołowy (każdy z każdym), 15 minut na partię dla zawodnika plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• grupa C: pozostali zawodnicy, system szwajcarski, 7 rund, 15 minut na partię dla zawodnika.

Punktacja:
• 1 punkt – zwycięstwo, wygrana walkowerem, pauza,
• 0,5 punktu – remis,
• 0 punktów – przegrana, oddanie walkowera.
W przypadku równej liczby punktów o miejscu w klasyfikacji końcowej turnieju decydują:
• w grupach A i B: Sonnenborg-Berger, Koya, bezpośredni pojedynek,
• w grupie C: Buchholz zredukowany 1, pełny Buchholz, liczba zwycięstw, progres.

Przed turniejem tworzona jest wspólna lista startowa w następującej kolejności:
• miejsca I-V z grupy A w poprzednim turnieju,
• miejsca I-III z grupy B w poprzednim turnieju,
• miejsca VI-VIII z grupy A w poprzednim turnieju,
• miejsca IV-V z grupy B w poprzednim turnieju,
• miejsca I-III z grupy C w poprzednim turnieju,
• miejsca VI-VIII z grupy B w poprzednim turnieju,
• miejsca od IV do ostatniego w grupie C w poprzednim turnieju.

Z powyższej listy 8 pierwszych obecnych zawodników tworzy grupę A, kolejnych 8 – grupę B, pozostali – grupę C (ostateczną decyzję o podziale na grupy podejmują organizatorzy).

Lista startowa dla pierwszego turnieju jest tworzona na podstawie kategorii szachowych i dat urodzenia. O miejscu umieszczenia na liście startowej zawodników nieobecnych na poprzednim turnieju decydują organizatorzy.

5. Klasyfikacja generalna

W klasyfikacji generalnej liczą się punkty uzyskane przez zawodnika w danym turnieju oraz premia za udział: w grupie A – 6,5 pkt., w grupie B – 5 pkt., w grupie C – 3,5 pkt. Gwarantowana minimalna liczba punktów to:  w grupie A – 8,5 pkt., w grupie B – 7,5 pkt., w grupie C – 3,5 pkt. Za każdy oddany walkower odejmuje się 0,5 pkt.

W klasyfikacji generalnej liczą się również punkty z turniejów weekendowych oraz premia za udział: w grupie A (FIDE) – 9,5 pkt., w grupie B – 7,5 pkt., w grupie D (turniej dziecięcy) – 3,5 pkt. Dodatkowy 1 punkt otrzymują zawodnicy, którzy zdobędą lub podwyższą kategorię szachową.

W klasyfikacji końcowej liczy się 5 najlepszych wyników zawodnika (odrzuca się wynik najsłabszy). W przypadku równej liczby punktów bierze się pod uwagę liczbę występów w wyższych grupach.

Prowadzona będzie również klasyfikacja drużynowa przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wynik drużynowy w turnieju to suma punktów 5 najlepszych zawodników. W klasyfikacji końcowej uwzględnia się wszystkie turnieje.

6. Warunki uczestnictwa

W Lidze mogą brać udział dzieci urodzone w roku 2010 i młodsze zamieszkałe w Grodzisku Mazowieckim i okolicach.
Udział w 4 turniejach Ligi jest bezpłatny. W turniejach weekendowych uczestnicy Ligi otrzymują zniżkę.
Do turnieju należy zgłaszać się:
• mailem na adres liga@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• osobiście na zajęciach Szachowej Dwójki.

Zgłoszenia do wtorku w tygodniu, w którym odbywa się dany turniej

7. Nagrody

W każdym turnieju miejsca I-III we wszystkich grupach otrzymują puchary, miejsca I-III w klasyfikacjach wiekowych (2010, 2011, 2012, 2013+) oraz w klasyfikacji dziewcząt – medale. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni w terminie otrzymują drobne upominki.

Indywidualna klasyfikacja końcowa:
• puchary za miejsca I-VI
• puchar dla najlepszej zawodniczki
• puchary za miejsca I-III w klasyfikacji urodzonych w roku 2012
• puchar za I miejsce w klasyfikacji ur. w 2013 r.

Wszyscy uczestnicy co najmniej 5 z 6 turniejów otrzymują pamiątkowe medale.
Przewidujemy również nagrody rzeczowe dla czołówki klasyfikacji końcowej – ich liczba zależy od pozyskania środków finansowych.

3 najlepsze placówki w końcowej klasyfikacji drużynowej otrzymują pamiątkowe statuetki.

8. Inne

Opiekę nad zawodnikami sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Rafał Daniszewski, tel. 502 656 392, liga@szachygrodzisk.pl