Finansowanie startów

Od 2018 roku Szachowa Dwójka dofinansowuje starty w turniejach zewnętrznych. Każdy może otrzymać zwrot wpisowego do 100 zł w ciągu roku kalendarzowego, zawodnicy od III kategorii – nawet w wyższej wysokości (ustalanej indywidualnie).

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest brak zaległości w opłacaniu składek oraz faktura wystawiona na Klub. Dane do faktury:
– UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz.
– ul. Westfala 3, 05-825 Grodzisk Maz.
– NIP: 529-181-13-19

Aby otrzymać dofinansowanie, należy odpowiednio wcześnie zgłosić mailowo na adres klub@szachygrodzisk.pl chęć startu w turnieju:
– jeśli jest możliwość opłacenia wpisowego przelewem, to Klub zrobi przelew,
– jeśli organizator wymaga wpłat gotówkowych, to zawodnik opłaca wpisowe i bierze fakturę na Klub (bez faktury zwrot wpisowego nie będzie możliwy).