Grodziski Festiwal Szachowy 2024

1. Cele zawodów

Uczczenie pamięci Mieczysława Najdorfa, szachisty pochodzącego z Grodziska Mazowieckiego
Promocja Grodziska Mazowieckiego jako miasta przyjaznego szachom
Popularyzacja gry w szachy, zwłaszcza w środowisku Grodziska Mazowieckiego
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów i najlepszych drużyn rodzinnych

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki – Mediateka

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki – całkowita wartość dofinansowania zadania: 140 000 zł

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: MEDIATEKA ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Termin: 19 – 20 lipca 2024 r.

Turniej główny: Turniej Arcymistrzowski – kołowy 7 rund 10’+5″/pos., pozycja startowa: wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej

Pozostałe turnieje festiwalowe:

Turniej OPEN – turniej zgłoszony do FIDE, dla zawodników z rankingiem FIDE RAPID minimum 1800 lub rankingiem FIDE minimum 1800

• Turniej OPEN B – turniej zgłoszony do FIDE, dla zawodników z rankingiem FIDE RAPID do 1900 lub rankingiem FIDE do 1900 lub bez rankingu FIDE / FIDE RAPID, ale z minimum IV kategorią szachową

Otwarte Mistrzostwa Grodziska Maz. Juniorów w Szachach Szybkich – turniej zgłoszony do FIDE, dla zawodników do 18 lat (ur. 2006 i młodsi) z rankingiem FIDE RAPID maximum 2000 (w przypadku braku rankingu RAPID: ranking FIDE max 2000 lub bez rankingu FIDE), minimum IV kategoria szachowa
Mistrzostwa Polski Rodzin w Szachach – zawody dla 2-osobowych drużyn rodzinnych (rodzeństwo, dziecko z rodzicem, dziadkiem, babcią, wujkiem, ciocią, małżonkowie – dopuszczamy też dalsze relacje rodzinne, w zgłoszeniu prosimy je opisać)

Harmonogram Turnieju Arcymistrzowskiego (piątek 19 lipca):

godz. 10:00 – otwarcie Festiwalu /// godz. 10:15 – I runda /// godz. 11:00 – II runda /// godz. 11:45 – III runda /// godz. 12:30 – IV runda /// godz. 13:15 – V runda
przerwa obiadowa
godz. 15:30 – VI runda /// godz. 16:15 – VII runda /// godz. 17:15 – zakończenie

Harmonogram Turnieju OPEN, Turnieju OPEN B oraz Otwartych Mistrzostw Grodziska Maz. Juniorów (piątek 19 lipca):

godz. 9:45 – odprawa techniczna /// godz. 10:00 – otwarcie Festiwalu
godz. 10:15 – I runda /// godz. 11:00 – II runda /// godz. 11:45 – III runda /// godz. 12:30 – IV runda /// godz. 13:15 – V runda /// godz. 14:00 – VI runda /// godz. 14:45 – VII runda /// godz. 15:30 – VIII runda /// godz. 16:15 – IX runda
godz. 17:15 – zakończenie

Harmonogram Mistrzostw Polski Rodzin (sobota 20 lipca):

godz. 9:30 – publikacja kojarzeń I rundy /// godz. 9:45 – odprawa techniczna /// godz. 10:00 – otwarcie zawodów
godz. 10:15 – I runda /// godz. 11:00 – II runda /// godz. 11:45 – III runda /// godz. 12:30 – IV runda /// godz. 13:15 – V runda
przerwa obiadowa
godz. 14:45 – VI runda /// godz. 15:30 – VII runda /// godz. 16:15 – VIII runda /// godz. 17:00 – IX runda
godz. 18:00 – zakończenie

4. System rozgrywek, przepisy

W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.

4.1 Turniej Arcymistrzowski

• system kołowy, 7 rund, pozycja startowa: wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej,
• tempo gry: 10 minut na partię dla zawodnika plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• o zajętym miejscu decydują: liczba punktów, punktacje pomocnicze: wynik bezpośredniej partii (DE), liczba zwycięstw (WIN), Sonnenborn-Berger (SB), Koya (KS), wyższy ranking FIDE,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 10 minut.

4.2 Turniej OPEN, Turniej OPEN B oraz Otwarte Mistrzostwa Grodziska Maz. Juniorów

• system szwajcarski, 9 rund, turnieje zgłoszone do oceny w rankingu FIDE RAPID
• tempo gry: 10 minut na partię dla zawodnika plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• o zajętym miejscu decydują: liczba punktów, punktacje pomocnicze: Buchholz-Cut1 (BHC1), Buchholz (BH), Sonnenborn-Berger (SB), progres (PS), wyższy ranking FIDE,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 10 minut.

4.3 Mistrzostwa Polski Rodzin

• system szwajcarski, 9 rund, 2-osobowe drużyny rywalizują na 2 szachownicach,
• tempo gry: 10 minut na partię dla zawodnika plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• o zajętym miejscu decydują: liczba punktów meczowych (MP), liczba „małych” punktów (GP),  punktacje pomocnicze: Buchholz-Cut1 (BHC1), Buchholz (BH), Sonnenborn-Berger (SB), progres (PS), los,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 10 minut.

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl. W turniejach indywidualnych dopuszczamy również zgłoszenie przez internetowy Formularz zgłoszenia na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3. Zawodników chcących skorzystać ze zwolnienia z wpisowego (GM / WGM / IM / WIM) uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia mailem na adres p. Iwety Rajlich.

W zgłoszeniu mailowym należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową / tytuł oraz pełną datę urodzenia. W Mistrzostwach Rodzin dodatkowo nazwę drużyny i określenie, który zawodnik gra na pierwszej, a który na drugiej szachownicy (bez wskazania w zgłoszeniu zawodnik wymieniony jako pierwszy zostanie przypisany do pierwszej szachownicy).

Zgłoszenia do 10 lipca 24 czerwca
Lista zgłoszeń zostanie zamknięta w przypadku wcześniejszego osiągnięcia liczby 200 zawodników (niezależnie w piątek i w sobotę).
Po 10 lipca zgłoszenia będą przyjmowane tylko w miarę wolnych miejsc i z wpisowym wyższym o 20 zł. Zgłoszenie będzie możliwe wyłącznie poprzez email (wyłączamy formularz zgłoszenia) z załączeniem potwierdzania przelewu opłaty startowej.

Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych wraz z potwierdzeniem wpłynięcia opłaty startowej zawodnika (prosimy nie przesyłać potwierdzeń przelewów). Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest uwzględnienie zawodnika na liście zgłoszeń na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3. Podobnie potwierdzeniem rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach jest usunięcie go z listy zgłoszeń.

Zawodnicy z adnotacją „OK” (lub podobną) na  liście zgłoszeń nie muszą się potwierdzać na sali gry, natomiast powinni być obecni na odprawie technicznej.

5.1 Opłata startowa

Opłata startowa (tzw. wpisowe) zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową na rzecz Polskiego Związku Szachowego (3 zł za zawodnika w turniejach zgłoszonych do FIDE).

Wpisowe wynosi:

• turnieje OPEN i Mistrzostwa Grodziska Maz. Juniorów – 80 zł, dla członków Szachowej Dwójki – 40 zł, GM / WGM / IM / WIM – zwolnieni z wpisowego, prośba o zgłoszenia mailem zgodnie z pkt. 4
• turniej OPEN B – 60 zł, dla członków Szachowej Dwójki – 30 zł
• turniej rodzinny – 100 zł od drużyny, drużyny z co najmniej 1 członkiem Szachowej Dwójki – 50 zł
, drużyny z co najmniej jednym zawodnikiem GM / WGM / IM / WIM zwolnione z wpisowego

Opłacanie wpisowego wyłącznie przelewem bankowym w terminie do 10 lipca (decyduje data wpływu na konto, proszę nie przesyłać potwierdzeń przelewów). 11 lipca zawodnicy bez opłaconego wpisowego zostaną usunięci z list startowych.

Dane do przelewu:
• odbiorca: UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz.
• nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0425 1050 (BNP Paribas Bank Polska)
• tytuł: Najdorf <open lub open B lub juniorzy lub rodziny> <imię i nazwisko zawodnika>

Opłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

6. Puchary, nagrody

Puchary / statuetki za miejsca I-III w Turnieju Arcymistrzowskim oraz OPEN B, za miejsca I-X w pozostałych grupach

Nagrody finansowe w Turnieju Arcymistrzowskim – miejsca I-VII: 3000 zł / 2000 zł / 1700 zł / 1500 zł / 1200 zł / 1200 zł / 1200 zł

Nagrody finansowe w Turnieju OPEN (pula 20 000 zł):

 • miejsca I-X: 3000 zł / 2000 zł / 1700 zł / 1500 zł / 1300 zł / 1200 zł / 1150 zł / 1100 zł / 1050 zł / 1000 zł
 • kobiety: 500 zł / 300 zł / 200 zł
 • junior do 18 lat: 500 zł / 300 zł / 200 zł
 • senior ur. 1964 r. lub wcześniej: 500 zł / 300 zł / 200 zł
 • ranking FIDE do 2300: 500 zł / 300 zł / 200 zł
 • ranking FIDE do 2150: 500 zł / 300 zł / 200 zł

Nagrody finansowe w Turnieju OPEN B (pula 2 200 zł):

 • miejsca I-III: 500 zł / 300 zł / 200 zł
 • kobiety: 200 zł / 100 zł / 100 zł
 • senior ur. 1964 r. lub wcześniej: 200 zł / 100 zł / 100 zł
 • ranking FIDE do 1600: 200 zł / 100 zł / 100 zł

Nagrody finansowe w Mistrzostwach Juniorów – miejsca I-V: 500 zł / 350 zł / 300 zł / 250 zł / 200 zł

Nagrody rzeczowe w Mistrzostwach Juniorów (wartość wszystkich nagród rzeczowych ok. 2 400 zł):

 • miejsca VI-XII
 • juniorki I-III
 • do 15 lat (ur. 2009+) I-III
 • do 12 lat (ur. 2012+) I-III
 • do 10 lat (ur. 2014+) I-III
 • do 8 lat (ur. 2016+) I-III
 • najlepsi nienagrodzeni z Szachowej Dwójki I-III
 • juniorka z największym wzrostem rankingu FIDE (Rating Change) otrzymuje nagrodę im. arcymistrzyni Joanny Dworakowskiej

Nagrody finansowe w Mistrzostwach Polski Rodzin (pula 20 400 zł):

 • miejsca I-X: 2000 zł / 1700 zł / 1500 zł / 1400 zł / 1300 zł / 1200 zł / 1150 zł / 1100 zł / 1050 zł / 1000 zł
 • małżeństwa: 500 zł / 300 zł / 200 zł
 • rodzeństwa: 500 zł / 300 zł / 200 zł
 • co najmniej 1 dziecko do 10 lat (ur. 2014): 500 zł / 300 zł / 200 zł
 • 2 kobiety / dziewczęta: 500 zł / 300 zł / 200 zł – najlepsza drużyna kobieca otrzymuje nagrodę im. arcymistrzyni Joanny Dworakowskiej
 • średni ranking PZSzach do 1800: 500 zł / 300 zł / 200 zł
 • średni ranking PZSzach do 1500: 500 zł / 300 zł / 200 zł
 • co najmniej 1 zawodnik Szachowej Dwójki: 500 zł / 300 zł / 200 zł

Nagrody za I miejsce w klasyfikacjach będą wręczane przy udziale minimum 3 zawodników / drużyn w danej klasyfikacji, nagrody I-III w klasyfikacjach będą wręczane przy udziale minimum 6 zawodników / drużyn w danej klasyfikacji.

Nagrody nie są dzielone, zawodnik ma prawo do otrzymania jednej nagrody (większej lub wymienionej wyżej).

W Mistrzostwach Polski Rodzin drużyny zgłoszone do 10 lipca otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia poszczególnych turniejów.

Podane są kwoty brutto. Od nagród powyżej 2000 zł odprowadzany jest podatek 10%.

7. Inne

Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

DZIENNIK ZMIAN

17.04.2024 publikacja Regulaminu

06.06.2024 – dodanie informacji o patronatach
– zmiany w turnieju arcymistrzowskim – siódmy zawodnik, siódma nagroda, harmonogram

01.07.2024 – dopuszczenie w turnieju OPEN zawodników z rankingiem od 1800
– przesunięcie terminu zgłoszeń na 10.07 (informacjach na stronach turniejowych została zamieszczona 25.06)
– dodanie turnieju OPEN B
– dopuszczenie dalszych relacji rodzinnych w Mistrzostwach Polski Rodzin
– dodanie nagród im. arc. Joanny Dworakowskiej

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux