II Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego Juniorów – komunikat organizacyjny

Honorowym Patronatem zawody objęli:
• Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński
• Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki
• Prezes Mazowieckiego Związku Szachowego Robert Krasiewicz

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy w Grodzisku Mazowieckim i okolicach
Umożliwienie dzieciom i młodzieży zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych młodych szachistów regionu
Integracja lokalnego środowiska szachowego

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Maz.
Termin: weekend 7-8 października 2017 r.

Zawody zostaną rozegrane w 3 grupach:
• Grupa A (2 dni) – od IV kategorii szachowej, ur. 1999 i młodsi
• Grupa B (sobota) – do IV kategorii szachowej, ur. 1999 i młodsi
• Grupa C (niedziela) – do IV kategorii szachowej, ur. 2009 i młodsi

Sobota 7.10 (grupy A i B)
Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:50
Uroczyste rozpoczęcie: 10:00
Gr. A: I runda: ok. 10:15 (i dalej rundy II, III, IV) – – – przewidywane zakończenie ok. 17
Gr. B: I runda: ok. 10:15 (i dalej kolejne rundy) – – – przewidywane zakończenie ok. 16

Niedziela 8.10 (grupy A i C)
Gr. C: Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Gr. C: Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:50
Gr. C: I runda: 10:00 (i dalej kolejne rundy) – – – zakończenie ok. 15
Gr. A: V runda: 10:00 (i dalej rundy VI, VII) – – – zakończenie ok. 16

4. System rozgrywek

Grupa A:
• system szwajcarski na dystansie 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. 2010 i młodsze),
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

Grupy B i C:
• system szwajcarski na dystansie 6 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują: skrócona punktacja Buchholza, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw, progres.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE. Turnieje nie będą zgłaszane do oceny rankingowej FIDE.
Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: grupa A, grupa B, grupa C (preferowana forma zgłoszenia) lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do niedzieli 1.10 włącznie
Osoby zgłoszone po terminie mogą być dopuszczone do gry w miarę wolnych miejsc
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry – zawodnicy niepotwierdzeni do 9:40 będą grali od II rundy

Wpisowe:
• Grupa A – 40 zł (50% zniżki dla członków Szachowej Dwójki z opłaconymi składkami)
• Grupa B – 30 zł (50% zniżki dla członków Szachowej Dwójki z opłaconymi składkami)
• Grupa C – turniej bez wpisowego

Wpisowe płatne przed zawodami w godz. 9:15-9:40 lub na konto:
• Nazwa odbiorcy: Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
• Nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0425 1050
• W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko zawodnika.

Zgłoszenia i informacje o wpłacie wpisowego będą na bieżąco publikowane na listach startowych.

Zapisy na sali gry w dniu zawodów (o ile będą wolne miejsca): w godz. 9:15-9:40, wpisowe w tym wypadku wzrasta o 10 zł. Opłacenie wpisowego po 9:40 skutkuje wykluczeniem z kojarzenia I rundy.

6. Nagrody

Zawodnicy nagrodzeni oraz wszyscy uczestnicy turnieju niedzielnego dla dzieci otrzymają dyplomy.

Grupa A – karty prezentowe empik o wartości podanej poniżej:
• I miejsce w klasyfikacji 11-18 lat – 200 zł,
• II miejsce w klasyfikacji 11-18 lat – 150 zł,
• III miejsce w klasyfikacji 11-18 lat – 100 zł,
• I miejsce w klasyfikacji młodzików (do 10 lat) – 200 zł,
• II miejsce w klasyfikacji młodzików (do 10 lat) – 150 zł,
• III miejsce w klasyfikacji młodzików (do 10 lat) – 100 zł.

Puchary dla pierwszej trójki w grupie A. Medale dla najlepszych w grupach B i C oraz w grupie A: dla najlepszych zawodniczek oraz dla najlepszych mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Drobne upominki dla zawodników urodzonych w 2009 roku i młodszych – we wszystkich grupach turniejowych.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla minimum 25% uczestników – dalsze miejsca w podanych klasyfikacjach, „Pchli skok” (największa różnica między rankingiem uzyskanym a rankingiem PZSzach zawodnika) oraz najlepsi zawodnicy Szachowej Dwójki. Szczegóły odnośnie nagród rzeczowych zostaną podane po rozpoczęciu zawodów.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia turnieju.

7. Inne

Tradycyjnie Organizatorzy zapewniają poczęstunek: napoje zimne i gorące, kanapki, owoce, ciasta.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
Przed turniejem będzie możliwość zapoznania się z obsługą zegara szachowego.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Projekt dofinansowany ze środków „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl