II Turniej Wakacyjny

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Integracja lokalnego środowiska szachowego

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki

3 Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Centrum Kultury (Sala Konferencyjna II piętro), ul. Spółdzielcza 9, Grodzisk Maz.
Termin: weekend 1-2 września 2018 r.

Dodatkowo grupa A rozgrywa rundy I-V w dniach 27-31 sierpnia w Poczekalni PKP Przestrzeń Kulturze Przyjazna (dworzec kolejowy w Grodzisku Maz.)

Zawody zostaną rozegrane w 4 grupach:
grupa A (7 dni) – turniej zgłoszony do FIDE – zawodnicy z rankingiem FIDE do 2199 (niezależnie od posiadanej kategorii szachowej) lub bez rankingu FIDE z rankingiem PZSzach od 1600 (III męska lub II kobieca kategoria szachowa), bez ograniczeń wiekowych
grupa B (2 dni) – IV, III lub II kobieca kategoria szachowa, bez ograniczeń wiekowych
grupa C (sobota) – do IV kategorii szachowej, bez ograniczeń wiekowych
grupa D (niedziela) – do IV kategorii szachowej, ur. w 2009 roku lub młodsi

Poniedziałek-piątek 27-31.08 (grupa A) – Poczekalnia PKP
Potwierdzanie uczestnictwa (poniedziałek): 16:15-16:50
Odprawa techniczna (poniedziałek): 16:50
Rundy I-V: 17:00 (kolejne dni tygodnia)

Sobota 1.09 (grupy A, B i C)
Gr. B, C: Potwierdzanie uczestnictwa: 13:15-13:40
Gr. B, C: Odprawa techniczna (obowiązkowa): 13:45
Rozpoczęcie zawodów: 14:00
Gr. B: Rundy I-III – – – przewidywane zakończenie ok. 20
Gr. C: Rundy I-VI – – – przewidywane zakończenie ok. 20
Gr. A: Runda VI: 14:00
Gr. A: Runda VII: 17:00

Niedziela 2.09 (grupy A, B i D)
Gr. D: Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Gr. D: Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:45
Rozpoczęcie zawodów: 10:00
Gr. B: Rundy IV-VII – – – przewidywane zakończenie ok. 18
Gr. D: Rundy I-VI – – – przewidywane zakończenie ok. 15
Gr. A: Runda VIII: 10:00
Gr. A: Runda IX: 13:00

4. System rozgrywek, przepisy

Grupa A:
• system szwajcarski na dystansie 9 rund,
• tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. 2011 i młodsze),
• możliwość zdobycia kategorii II i I oraz tytułu kandydata na mistrza.

Grupa B:
• system szwajcarski na dystansie 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu, ewentualnie P’60 przy większej liczbie zawodników,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. 2011 i młodsze),
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

Grupy C i D:
• system szwajcarski na dystansie 6 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują: skrócona punktacja Buchholza, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw, progres.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE. Grupa A została zgłoszona do oceny rankingowej FIDE.
Zawodnik może wnieść telefon (lub inne urządzenie elektroniczne) na salę gry pod warunkiem, że jest on całkowicie wyłączony i przechowywany w torbie lub w plecaku (nie w kieszeni!), do którego zawodnik nie sięga podczas partii, nie zabiera ze sobą do toalety, itp.
W grupach A i B obowiązuje zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne. Złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką.
Odwołania można zgłaszać: w grupach A i B do podpisania blankietu, w grupach C i D do zakończenia rundy.
W grupach C i D (szachy szybkie) obowiązują przepisy z dodatku A pkt. 4 oraz wytyczne III.4.
Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę:
• 30 minut w grupie A,
• 15 minut w grupach B, C, D.

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

W grupie A zgłoszenia do czwartku 24.08 włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc
W grupach B, C, D zgłoszenia do wtorku 28.08 włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc

Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Osoby zgłoszone po terminie mogą być dopuszczone do gry w miarę wolnych miejsc
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry – zawodnicy niepotwierdzeni w terminie będą grali od II rundy

U nas TY decydujesz o wysokości wpisowego. Minimalne wpisowe:
• w grupie A – 40 zł, w tym opłata rankingowa 20 zł oraz opłata rejestracyjna 1,6 euro (opłaty od każdego zawodnika),
• w grupach B, C, D – 0 zł (nie musimy odprowadzać opłat per zawodnik).

Zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach zawodnicy niezrzeszeni w klubach ur. w roku 2010 i młodsi z co najmniej III kategorią szachową ponoszą opłatę 10 zł (informacje na listach startowych grup A i B).

6. Nagrody

W każdej grupie nagrody rzeczowe dla czołówki – szczegóły zostaną podane przed 4. rundą.
Puchary dla pierwszej trójki w każdej grupie.
Zawodnicy urodzeni w roku 2010 i młodsi zgłoszeni w terminie otrzymują dyplomy i upominki – we wszystkich grupach turniejowych.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia turnieju.

7. Inne

Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux