III Turniej Wakacyjny

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim
Biblioteka Publiczna w Grodzisku Mazowieckim

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Mediateka, ul. 3 Maja 57, Grodzisk Maz. (sale klimatyzowane)
500 m od stacji PKP
Termin: weekend 22-23 czerwca 2019 r.

Zawody zostaną rozegrane w 3 grupach:
grupa A (7 dni) – turniej odwołany z uwagi na małą liczbę zgłoszeń
grupa B (2 dni) – od V kategorii szachowej, bez ograniczeń wiekowych
grupa C (sobota) – bez kategorii lub V kategoria szachowa, ur. w 2010 roku lub młodsi

Sobota 22.06 (grupy B i C)
Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:50
Rozpoczęcie zawodów: 10:00
Gr. B: Rundy I-IV – – – przewidywane zakończenie ok. 18
Gr. C: Rundy I-VI- – – przewidywane zakończenie ok. 15

Niedziela 23.06 (grupa B)
10:00 Gr. B: Rundy V-VII – – – przewidywane zakończenie ok. 16:30

4. System rozgrywek, przepisy

Grupa B:
• system szwajcarski na dystansie 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. w roku 2012 i młodsze, co wiąże się ze zmniejszeniem czasu do namysłu o 10 minut),
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

Grupa C:
• system szwajcarski na dystansie 6 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują: skrócona punktacja Buchholza, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw, progres.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.
W grupie B obowiązuje zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne. Złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką.
Odwołania można zgłaszać: w grupie B do podpisania blankietu, w grupie C do zakończenia rundy.
W grupie C (szachy szybkie) obowiązują przepisy z dodatku A pkt. 4 oraz wytyczne III.4.
Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do czwartku 20 czerwca
Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Osoby zgłoszone po terminie mogą być dopuszczone do gry tylko w miarę wolnych miejsc
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry – zawodnicy niepotwierdzeni do 9:40 będą grali od II rundy

Opłata startowa (tzw. „wpisowe”):
• w grupie B – 40 zł, członkowie Szachowej Dwójki – 20 zł,
• w grupie C – 30 zł , członkowie Szachowej Dwójki – 10 zł.

Czwarty i kolejni zawodnicy z tej samej rodziny są zwolnieni z wpisowego (rodzina płaci wpisowe maksymalnie 3 razy).

Wpisowe płatne gotówką przed pierwszą rundą lub przelewem na konto Klubu:
>>> 26 2030 0045 1110 0000 0425 1050
Przy płatności przelewem przysługuje rabat 5%. Wpisowe opłacone przelewem nie podlega zwrotowi.

6. Nagrody

W grupie A:
• nagrody pieniężne (minimum): I: 300 zł, II: 250 zł, III: 200 zł, IV: 150 zł, V: 150 zł, puchary dla I-III,
• zawodniczki i juniorzy do lat 12: I-III – medale i nagrody rzeczowe,
• zawodnicy Szachowej Dwójki: I-III – nagrody rzeczowe.

W grupie B:
• nagrody pieniężne: I: 200 zł, II: 150 zł, III: 100 zł, puchary: I-III
• IV-V – nagrody rzeczowe,
• zawodniczki i juniorzy do lat 10: I-III – medale i nagrody rzeczowe,
• zawodnicy Szachowej Dwójki: I-III – nagrody rzeczowe.

W grupie C nagrody rzeczowe dla czołówki. Puchar za I miejsce.
Szczegóły dotyczące nagród zostaną podane przed 4. rundą.

Zawodnicy urodzeni w roku 2010 i młodsi otrzymują dyplomy i upominki – we wszystkich grupach turniejowych.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia turnieju.

7. Inne

Organizatorzy zapewniają darmowy poczęstunek: napoje zimne i gorące, kanapki, owoce, słodycze.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux