IV Turniej Zimowy (2)

W III Turnieju Zimowym zorganizowanym przez nas tuż przed pandemią (weekend 1 – 2 lutego 2020 r.) wzięło udział aż 146 zawodników. Rok później planowaliśmy rozegrać kolejną edycję – niestety nie udało się. Póki co wygląda na to, że – zgodnie z naszą zimową tradycją – w tym roku zawody odbędą się.

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy, zwłaszcza w środowisku Grodziska Mazowieckiego
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki
Zawody współfinansowane przez Powiat Grodziski

Gmina Grodzisk Mazowiecki

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki
Termin: 29 – 30 stycznia 2022 r.

Grupy turniejowe:
Grupa A (FIDE) – 7 rund 30’+30″/pos., zawodnicy z rankingiem FIDE 1000-1799 lub bez rankingu FIDE z minimum III kategorią męską / II kategorią kobiecą, bez ograniczeń wiekowych
Grupa B – 7 rund 30’+30″/pos., zawodnicy bez rankingu FIDE i równocześnie z IV, III lub II kategorią kobiecą (ranking PZSzach 1250-1700), bez ograniczeń wiekowych,
Grupa C – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy bez kategorii i z V kategorią szachową bez ograniczeń wiekowych oraz zawodnicy z IV kategorią szachową (lub III kobiecą) do 12 lat (ur. 2010 i młodsi),
Grupa D – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy bez kategorii i z V lub IV kategorią szachową (III kobiecą), do 12 lat (ur. 2010 i młodsi).

Harmonogram grup A i B:

29.01 godz. 8:50 – 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa, przyjmowanie opłaty startowej
godz. 9:30 – odprawa techniczna, cztery rundy
30.01 godz. 9:30 – trzy rundy, zakończenie

Harmonogram grup C (sobota) i D (niedziela):

godz. 8:50 – 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa, przyjmowanie opłaty startowej
godz. 9:30 – odprawa techniczna, rundy turniejowe
ok. godz. 13-14 – zakończenie

4. System rozgrywek, przepisy

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują punktacje pomocnicze według rekomendacji PZSzach.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.

4.1 Grupy A i B

• system szwajcarski, 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. w roku 2015 i młodsze, co wiąże się ze zmniejszeniem czasu do namysłu),
• zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne; złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką,
• odwołania można zgłaszać: do momentu podpisania blankietu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

4.2 Grupy C i D

• system szwajcarski, 6 rund,
• tempo gry: 25 minut dla zawodnika na partię plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wyczerpania wolnych miejsc

Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry

5.1 Opłata startowa

Opłata startowa (tzw. wpisowe) zawiera opłatę rankingową oraz inne opłaty na rzecz Polskiego Związku Szachowego.

Aby skorzystać ze zniżki lojalnościowej i / lub rodzinnej, należy zgłosić się najpóźniej w środę 26 stycznia.

Opłata startowa płatna gotówką przed pierwszą rundą. Możliwe jest wniesienie opłaty startowej przelewem – w porozumieniu z Organizatorami.

• Grupa A – 100 zł
Zniżka klubowa (dla członków Szachowej Dwójki) 30 zł
Zniżka lojalnościowa – udział w minimum jednym z ostatnich trzech turniejów weekendowych 10 zł, udział we wszystkich trzech ostatnich turniejach weekendowych 30 zł
Zniżka rodzinna

• Grupa B – 60 zł

Zniżka klubowa (dla członków Szachowej Dwójki) 20 zł
Zniżka lojalnościowa – udział w minimum dwóch z ostatnich trzech turniejów weekendowych 10 zł
Zniżka rodzinna

• Grupy C i D – 40 zł

Zniżka klubowa (dla członków Szachowej Dwójki oraz innych uczestników zajęć Szachowej Dwójki) 20 zł
Zniżka rodzinna

Turnieje liczone do zniżki lojalnościowej (tylko grupy 2-dniowe):
• 11-12.12.2021 VII Turniej Mikołajkowy
• 16-17.10.2021 II Mistrzostwa Szachowej Dwójki
• 25-26.09.2021 V Mistrzostwa Grodziska Maz. Juniorów

Zniżka rodzinna obowiązuje dla rodzeństwa, rodziców, dziadków, małżeństw:
• druga osoba z rodziny 10 zł
• trzecia osoba z rodziny 20 zł
• czwarta (i kolejne) osoba z rodziny 30 zł

Zniżki mogą się łączyć.

Prawo do zniżek (na rok) tracą zawodnicy, którzy:
• zgłosili się do turnieju i nie przyjechali (bez odwołania swojego udziału),
• wycofali się z turnieju bez poinformowania sędziego (oddali nieusprawiedliwionego walkowera).

6. Puchary, medale, nagrody

Puchary za miejsca I-III w grupach A i B
Medale za miejsca I-III w klasyfikacji juniorów do 12 lat (ur. 2010+) w grupie A
Medale za miejsca I-III w klasyfikacji kobiet w grupie A
Medale za miejsca I-III w grupach C i D

W grupie A pięć nagród finansowych: 500 zł / 350 zł / 250 zł / 200 zł / 150 zł (gwarantowane przy udziale w grupie A minimum 40 zawodników – w ostatnich czterech turniejach mieliśmy średnią frekwencję 35 zawodników)
Nagrody rzeczowe co najmniej dla zawodników wyróżnionych pucharami lub medalami. Szczegółowa informacja o nagrodach zostanie podana w trakcie turnieju.
Wszyscy zawodnicy do 10 lat (ur. 2012 i młodsi) z grupy D otrzymają upominki.

Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia poszczególnych grup turniejowych.

7. Inne

Podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz opiekunowie muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
Zawodnik zapisujący partię ma obowiązek posiadania własnego długopisu
Organizatorzy zapewniają poczęstunek w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej, np. pakowane kanapki, itp.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux