IV Turniej Zimowy

Z uwagi na sytuację epidemiczną:
– ograniczamy rozgrywki do jednego weekendu: grupa A (FIDE) oraz turniej na V i IV kategorię
– gramy w swoim gronie (wyłącznie zawodnicy Szachowej Dwójki oraz dzieci uczęszczające na nasze zajęcia)
– przesuwamy zawody na weekend 20-21 marca

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy, zwłaszcza w środowisku Grodziska Mazowieckiego
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki
Termin: weekend 20-21 marca 2021 r.

Grupy turniejowe:
Grupa A (FIDE) – 7 rund 30’+30″/pos., zawodnicy z rankingiem FIDE max 1400 lub bez rankingu FIDE i z rankingiem PZSzach min 1400, bez ograniczeń wiekowych
• Turniej na V i IV kategorię – 6 rund P’30, bez kategorii, V kategoria, IV kobieca kategoria szachowa

Harmonogram poszczególnych grup jest zamieszczony w plikach turniejowych na chessarbiter.com (odnośniki powyżej).

4. System rozgrywek, przepisy

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują punktacje pomocnicze według rekomendacji PZSzach.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.

4.1 Grupy A (FIDE)

• system szwajcarski, 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. w roku 2013 i młodsze, co wiąże się ze zmniejszeniem czasu do namysłu),
• zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne; złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką,
• odwołania można zgłaszać: do momentu podpisania blankietu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

4.2 Turniej na V i IV kategorię

• system szwajcarski, 6 rund,
• tempo gry: 30 minut dla zawodnika na partię,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wyczerpania wolnych miejsc – maksymalna liczba zawodników ograniczona wielkością sali gry: 38
Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry

Opłata startowa (tzw. „wpisowe”):
• Grupa A – 60 zł / członkowie Szachowej Dwójki 30 zł,
• Turniej na V i IV kategorię – 30 zł / członkowie Szachowej Dwójki 10 zł.

Wpisowe płatne gotówką przed pierwszą rundą.

6. Puchary, medale, nagrody

Puchary za miejsca I-III w grupie A.
Medale za miejsca I-III w turnieju na V i IV kategorię.
Medale za miejsca I-III w klasyfikacji dziewcząt oraz w klasyfikacji juniorów do 12 lat (ur. 2009+) w grupie A.

Zawodnicy urodzeni w roku 2011 i młodsi otrzymują upominki (1 upominek niezależnie od liczby turniejów, w których dziecko uczestniczy).
Informacja o nagrodach zostanie podana w trakcie turnieju.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia poszczególnych grup turniejowych.

7. Inne

Na terenie Szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa, również podczas partii
Przed każdą partią obowiązuje dezynfekcja rąk

Podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
Zawodnik zapisujący partię ma obowiązek posiadania własnego długopisu
Organizatorzy zapewniają darmowy poczęstunek w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej – np. butelkowane napoje, pakowane słodycze.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux