IX Turniej Mikołajkowy

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy, zwłaszcza w środowisku Grodziska Mazowieckiego
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

Zadanie publiczne pn. „Organizacja zawodów szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki – całkowita wartość dofinansowania zadania: 40 000 zł
Zadanie publiczne dofinansowane przez Powiat Grodziski

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Powiat Grodziski

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki
Termin: 2 – 3 grudnia 2023 r.

Grupy turniejowe:
Grupa A (FIDE) – 5 rund 60’+30″/pos., zawodnicy z rankingiem FIDE do 2399 (lub bez rankingu FIDE) z rankingiem PZSzach minimum 1800 (II kategoria męska / I kategoria kobieca, bez ograniczeń wiekowych
Grupa B – 7 rund 30’+30″/pos., zawodnicy z IV, III lub II kategorią kobiecą (ranking PZSzach 1250-1700), bez ograniczeń wiekowych,
Grupa C – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy bez kategorii, z V kategorią lub z IV kobiecą kategorią szachową bez ograniczeń wiekowych oraz zawodnicy z IV kategorią szachową (lub III kobiecą) do 10 lat (ur. 2013 i młodsi, ranking PZSzach do 1400),
Grupa D1 – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy bez kategorii i z V lub IV kategorią szachową (III kobiecą), do 10 lat (ur. 2013 i młodsi),
Grupa D2 – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy bez kategorii i z V kategorią szachową (IV kobiecą), do 8 lat (ur. 2015 i młodsi).

Harmonogram grupy A:

2.12 godz. 8:50 – 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa, przyjmowanie opłaty startowej
godz. 9:30 – odprawa techniczna, I runda
godz. 12:15 (lub 5 minut po zakończeniu I rundy) – II runda
godz. 15:00 (lub 5 minut po zakończeniu II rundy) – III runda
3.12 godz. 9:30 – IV runda
godz. 12:15 (lub 5 minut po zakończeniu IV rundy) – V runda
godz. 15:00 (lub 5 minut po zakończeniu V rundy) – zakończenie

Harmonogram grupy B:

2.12 godz. 8:50 – 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa, przyjmowanie opłaty startowej
godz. 9:30 – odprawa techniczna, cztery rundy
3.12 godz. 9:30 – trzy rundy, zakończenie

Harmonogram grup C (sobota) i D (niedziela):

godz. 8:50 – 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa, przyjmowanie opłaty startowej
godz. 9:30 – odprawa techniczna, rundy turniejowe
zakończenie – w sobotę ok. 15, w niedzielę ok. 14

4. System rozgrywek, przepisy

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują punktacje pomocnicze: Buchholz-Cut1 (BHC1), Buchholz (BH), Sonnenborn-Berger (SB), progres (PS).
Jeśli po ostatniej rundzie dwóch zawodników ma maksymalną możliwą liczbę punktów, to o I miejscu decyduje dogrywka na zasadach określonych przez sędziego głównego.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.

4.1 Grupa A

• system szwajcarski, 5 rund,
• tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii,
• zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne; złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką,
• odwołania można zgłaszać: do momentu podpisania blankietu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość wypełnienia normy z 5 partii na I kategorię i tytuł kandydata na mistrza (zgodnie z pkt. 4.7 Regulaminu klasyfikacyjnego PZSzach).

4.2 Grupa B

• system szwajcarski, 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. w roku 2016 i młodsze, co wiąże się ze zmniejszeniem czasu do namysłu),
• zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne; złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką,
• odwołania można zgłaszać: do momentu podpisania blankietu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

4.3 Grupy C i D

• system szwajcarski, 6 rund,
• tempo gry: 25 minut dla zawodnika na partię plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wyczerpania wolnych miejsc

Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych wraz z podaniem wysokości opłaty startowej zawodnika.
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry

Nie przyjmujemy zgłoszeń zawodników, którzy w ciągu ostatniego roku zgłosili się, nie odwołali udziału, ale nie przyjechali na zawody lub oddali nieusprawiedliwionego walkowera.

5.1 Opłata startowa

Opłata startowa (tzw. wpisowe) zawiera opłatę rankingową oraz inne opłaty na rzecz Polskiego Związku Szachowego i Mazowieckiego Związku Szachowego.

Aby skorzystać ze zniżki lojalnościowej i / lub rodzinnej, należy zgłosić się najpóźniej w środę 29 listopada.

Preferujemy płatności przelewem na konto UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. (najpóźniej do środy 29 listopada)
26 2030 0045 1110 0000 0425 1050 (BNP Paribas Bank Polska)

Dopuszczamy również płatność gotówką przy potwierdzaniu zgłoszeń (bezpośrednio przed turniejem).

• Grupa A – 100 zł
Zawodnicy z tytułami IM, GM, WIM, WGM zwolnieni z wpisowego
Zniżka klubowa (dla członków Szachowej Dwójki) 30 zł
Zniżka lojalnościowa – udział w jednym z trzech ostatnich turniejów weekendowych 10 zł, udział w minimum dwóch z ostatnich trzech turniejów weekendowych 20 zł
Zniżka rodzinna

• Grupa B – 60 zł

Zniżka klubowa (dla członków Szachowej Dwójki) 20 zł
Zniżka lojalnościowa – udział w jednym z trzech ostatnich turniejów weekendowych 10 zł, udział w minimum dwóch z ostatnich trzech turniejów weekendowych 20 zł
Zniżka rodzinna

• Grupy C i D – 40 zł

Zniżka klubowa (dla członków Szachowej Dwójki oraz innych uczestników zajęć Szachowej Dwójki) 10 zł
Zniżka rodzinna

Turnieje liczone do zniżki lojalnościowej (tylko grupy 2-dniowe):
• 14-15.10.2023 VII Mistrzostwa Grodziska Maz. Juniorów
• 23-24.09.2023 Szachowe Pożegnanie Lata
• 3-4.06.2023 III Turniej z okazji Dnia Dziecka

Zniżka rodzinna obowiązuje dla rodzeństwa, rodziców, dziadków, małżeństw:

• druga osoba z rodziny 10 zł
• trzecia osoba z rodziny 20 zł
• czwarta (i kolejne) osoba z rodziny 30 zł

Zniżki mogą się łączyć, jednak minimalne wpisowe wynosi 40 zł z grupie A, 30 zł w grupie B i 20 zł w grupach C i D.

Prawo do zniżek (na rok) tracą zawodnicy, którzy:
• zgłosili się do turnieju i nie przyjechali (bez odwołania swojego udziału do godziny 9:00 w dniu rozpoczęcia turnieju),
• wycofali się z turnieju bez poinformowania sędziego (oddali nieusprawiedliwionego walkowera).

6. Puchary, medale, nagrody

Puchary za miejsca I-III w każdej grupie
Medale za miejsca I-III w klasyfikacji kobiet (dziewcząt) w każdej grupie
Medale za miejsca I-III w klasyfikacji juniorów do 12 lat (ur. 2011+) w grupie A
W grupie A pięć nagród finansowych: 400 zł / 300 zł / 250 zł / 200 zł / 150 zł (nagrody gwarantowane przy udziale w grupie A minimum 40 zawodników)

Nagrody rzeczowe co najmniej dla wyróżnionych pucharami lub medalami.

W grupach A i B wszyscy zawodnicy do 10 lat (ur. 2013 i młodsi) zgłoszeni do środy 29 listopada otrzymają dyplomy i upominki.

W grupach D1 i D2 wszyscy zawodnicy do 8 lat (ur. 2015 i młodsi) zgłoszeni do środy 29 listopada otrzymają dyplomy i upominki.

Nagrody i upominki będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia poszczególnych grup turniejowych.

7. Inne

Zawodnik zapisujący partię ma obowiązek posiadania własnego długopisu
Organizatorzy zapewniają poczęstunek, np. pakowane kanapki, itp.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux