Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego Juniorów w szachach – REGULAMIN

Zawody objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy w Grodzisku Mazowieckim i okolicach
Umożliwienie dzieciom i młodzieży podwyższenia kategorii szachowych
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych młodych szachistów z regionu
Integracja lokalnego środowiska szachowego

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Maz.
Termin: weekend 8-9 października 2016 r.

Obok 2-dniowego turnieju głównego w niedzielę odbędzie się turniej towarzyszący dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z szachami

Sobota 8.10
Potwierdzanie uczestnictwa: 9:00-9:30
Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:45
I runda: 10:00 (i dalej rundy II, III, IV)
Przewidywane zakończenie ok. 16:00 (zależnie od czasu rozgrywania rund)

Niedziela 9.10
Potwierdzanie uczestnictwa (turniej dla dzieci): 9:00-9:30
Odprawa techniczna (obowiązkowa – turniej dla dzieci): 9:45
I runda (turniej dla dzieci): 10:00 (i dalej kolejne rundy)
V runda (turniej główny): 10:00 (i dalej rundy VI, VII)
Zakończenie ok. 16:00 (zależnie od czasu rozgrywania rund)

4. System rozgrywek

Turniej główny:
• system szwajcarski na dystansie 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii,
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

Turniej towarzyszący:
• system szwajcarski na dystansie 6 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują: skrócona punktacja Buchholza, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw, progres, losowanie.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE. Turnieje nie będą zgłaszane do oceny rankingowej FIDE.
Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 10 minut

5. Warunki uczestnictwa

W turnieju głównym mogą uczestniczyć juniorzy urodzeni w roku 1998 lub młodsi (nie ma ograniczeń rankingowych)
W turnieju towarzyszącym mogą uczestniczyć dzieci urodzone w roku 2006 lub młodsze, bez kategorii szachowej, z V kategorią lub dziewczęta z IV kategorią (ranking PZSzach do 1250)

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: do turnieju głównego, do turnieju dla dzieci (preferowana forma zgłoszenia) lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do niedzieli 2.10 włącznie (wszyscy zawodnicy zgłoszeni w terminie otrzymają pamiątkowe medale).

Wpisowe do turnieju głównego: 35 zł
Wpisowe do turnieju dla dzieci: 20 zł
Zniżka dla zawodników z Grodziska Maz.: 5 zł
Zniżka dla zawodników Szachowej Dwójki (z opłaconymi składkami): 5 zł
Zniżka dla rodzeństwa: 5 zł (drugie i kolejne dziecko)
Zniżki sumują się

Wpisowe płatne przed zawodami w godz. 9:00-9:30 lub na konto:
• Nazwa odbiorcy: Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
• Nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0425 1050
• W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko zawodnika.

Zgłoszenia i informacje o wpłacie wpisowego będą na bieżąco publikowane na stronie turnieju. Zawodnicy zgłoszeni w terminie i z opłaconym wpisowym nie muszą potwierdzać swojej obecności na sali gry (czyli przychodzą na 9:45).

Zapisy na sali gry w dniu zawodów (o ile będą wolne miejsca): w godz. 9:00-9:30, wpisowe w tym wypadku wzrasta o 10 zł. Opłacenie wpisowego po 9:30 wiąże się ze wzrostem wpisowego o 10 zł oraz grozi wykluczeniem z kojarzenia I rundy.

6. Nagrody

Wszyscy zawodnicy zgłoszeni w terminie otrzymają pamiątkowe medale.
Zawodnicy nagrodzeni oraz wszyscy uczestnicy turnieju dla dzieci otrzymają dyplomy.

Turniej główny (nagrody gwarantowane):
• I miejsce – puchar i tablet,
• miejsca II-III – puchar i nagroda rzeczowa,
• miejsca I-III w klasyfikacji juniorów z Grodziska Maz. – puchar i nagroda rzeczowa,
• najlepsza zawodniczka – puchar i nagroda rzeczowa,
• najlepszy młodzik (do lat 10) – puchar i nagroda rzeczowa,
• najlepszy zawodnik Szachowej Dwójki – nagroda rzeczowa.

Turniej towarzyszący (nagrody gwarantowane):
• I miejsce – puchar i nagroda rzeczowa,
• miejsca II-III – nagroda rzeczowa,
• miejsca I-III w klasyfikacji dzieci z Grodziska Maz. – nagroda rzeczowa,
• najlepsza zawodniczka – nagroda rzeczowa,
• najlepszy zawodnik do lat 8 – nagroda rzeczowa,
• najlepszy zawodnik Szachowej Dwójki – nagroda rzeczowa.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Przy większej liczbie zawodników organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla minimum 30% uczestników w obu turniejach.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia turnieju.

7. Inne

Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć do promocji działań Organizatorów oraz na publikowanie danych na stronach internetowych (wyniki turnieju).
Przed turniejem będzie możliwość zapoznania dzieci z obsługą zegara szachowego.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Dane kontaktowe: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux