Ogólnopolski turniej z okazji Dnia Dziecka

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy, zwłaszcza w środowisku Grodziska Mazowieckiego
Umożliwienie dzieciom zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE RAPID
Stworzenie warunków do identyfikacji i rozwoju talentów sportowych

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki
Zadanie publiczne pn. Turniej z okazji Dnia Dziecka dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki

MSiT_kolorowe_2021_poziom
Gmina Grodzisk Mazowiecki

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki
Termin: 4 czerwca 2022 r.

Grupy turniejowe:
Grupa do 15 lat – 7 rund 10’+5″/pos., zawodnicy do 15 lat (ur. 2007 i młodsi),
Grupa do 11 lat – 7 rund 10’+5″/pos., zawodnicy do 11 lat (ur. 2011 i młodsi),
Grupa do 8 lat – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy do 8 lat (ur. 2014 i młodsi).

Harmonogram

godz. 9:20 – 9:45 – potwierdzanie uczestnictwa
godz. 10:00 – odprawa techniczna, otwarcie zawodów i rundy turniejowe
ok. 15 – uroczyste zakończenie

W niedzielę 5 czerwca odbędzie się turniej towarzyszący: Drużynowy Turniej Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

4. System rozgrywek, przepisy

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują punktacje pomocnicze według rekomendacji PZSzach.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.

4.1 Grupy do lat 15 i do lat 11

• system szwajcarski, 7 rund,
• tempo gry: 10 minut na partię dla zawodnika plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 10 minut (do upłynięcia czasu do namysłu),
• turniej zgłoszony do oceny w rankingu FIDE RAPID.

4.2 Grupa do 8 lat

• system szwajcarski, 6 rund,
• tempo gry: 25 minut dla zawodnika na partię plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 10 minut,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wyczerpania wolnych miejsc
Organizator gwarantuje otrzymanie pamiątkowego medalu zawodnikom zgłoszonym do czwartku 26 maja

Każdy zawodnik musi posiadać ID FIDE lub ID CR. Zawodnicy niezarejestrowani PRZED turniejem przekazują wypełniony Formularz rejestracyjny zawodnika (pkt. 1-4, podpis zawodnika, podpis rodzica). Wydrukowane formularze będzie można również pobrać u organizatora.

Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry.

Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne, organizator pokrywa opłaty na rzecz Polskiego Związku Szachowego oraz Mazowieckiego Związku Szachowego.

Zawodnik zgłoszony, który nie weźmie udziału w zawodach, traci prawo do zniżek we wszystkich turniejach organizowanych przez UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. w okresie 12 miesięcy. Dodatkowo udział w takich turniejach będzie możliwy tylko po opłaceniu opłaty startowej przelewem bankowym. Podobnie zawodnicy, którzy wycofali się z turnieju nie informując o tym sędziego (nieusprawiedliwiony walkower).

6. Puchary, medale, nagrody

W każdej grupie okolicznościowe statuetki oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-III oddzielnie dla chłopców i dziewcząt
Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników zgłoszonych do 26 maja
Dyplomy dla nagrodzonych oraz dla wszystkich uczestników w grupie do 8 lat

Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia.

7. Inne

Podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz opiekunowie muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
Organizatorzy zapewniają bezpłatny poczęstunek
Opiekę nad zawodnikami sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów – na podstawie składanego oświadczenia.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux