Szachowa Liga Młodych Talentów 2020 – zasady

Poniżej zasady Szachowej Ligi Młodych Talentów 2020 w wersji sprzed pandemii COVID-19

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy w Grodzisku Mazowieckim i okolicach
Umożliwienie dzieciom wzięcia udziału w rywalizacji turniejowej, zwłaszcza tym, które jeszcze nie startowały w turniejach szachowych a uczęszczają na zajęcia w szkołach i przedszkolach prowadzone lub wspierane przez Szachową Dwójkę
Wyłonienie najlepszych młodych szachistów

2. Organizatorzy

Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim
Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki

Partnerzy:
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej im. Aniołów Stróżów w Grodzisku Mazowieckim
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

3. Program zawodów

Cykl rozgrywek składa się z 4 lokalnych turniejów Ligi odbywających się w soboty oraz 2 turniejów weekendowych Szachowej Dwójki:
✔️ 18 stycznia 2020 r. w Przedszkolu Nr 4 ul. Górna 12
✔️ 1-2 lutego 2020 r. III Turniej Zimowy w Szkole Podstawowej Nr 2 – grupa dziecięca gra w niedzielę
✔️ 29 lutego 2020 r. w Przedszkolu Sióstr Opatrzności Bożej ul. Okrężna 33
✔️ 21 marca 2020 r. (miejsce do potwierdzenia)
✔️ 18-19 kwietnia 2020 r. Czwarte Urodziny Szachowej Dwójki w Szkole Podstawowej Nr 2 – grupa dziecięca gra w niedzielę
✔️ maj 2020 r. w Przedszkolu Nr 4 ul. Górna 12

Harmonogram sobotnich turniejów Ligi oraz niedzielnych grup dziecięcych w turniejach w SP nr 2:
• do 9:45 potwierdzanie uczestnictwa
• 10:00 rozpoczęcie I rundy
• ok. 14:30 zakończenie

4. System rozgrywek

Turniej rozgrywany jest w trzech grupach:
• grupa A: 8 zawodników, system kołowy (każdy z każdym), 15 minut na partię dla zawodnika plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• grupa B: pozostali zawodnicy z kategoriami oraz awansujący z grupy C, system szwajcarski, 7 rund, 15 minut na partię dla zawodnika.
• grupa C: zawodnicy bez kategorii, system szwajcarski, 7 rund, 15 minut na partię dla zawodnika

Punktacja:
• 1 punkt – zwycięstwo, wygrana walkowerem, pauza,
• 0,5 punktu – remis,
• 0 punktów – przegrana, oddanie walkowera.
W przypadku równej liczby punktów o miejscu w klasyfikacji końcowej turnieju decydują:
• w grupie A: Sonnenborg-Berger, Koya, bezpośredni pojedynek,
• w grupach B i C: Buchholz zredukowany 1, pełny Buchholz, liczba zwycięstw, progres.

Główne założenia do tworzenia list startowych grup:
• grupa A: miejsca I-V z grupy A w poprzednim turnieju, miejsca I-III z grupy B w poprzednim turnieju,
• grupa B: miejsca VI-VIII z grupy A w poprzednim turnieju, miejsca od IV z grupy B w poprzednim turnieju, zawodnicy, którzy chociaż raz byli na miejscach I-III w grupie C,
• grupa C: zawodnicy bez kategorii, którzy nie zajęli miejsc I-III w poprzednich turniejach.

Lista startowa dla pierwszego turnieju jest tworzona na podstawie kategorii szachowych i dat urodzenia. O miejscu umieszczenia na liście startowej zawodników nieobecnych na poprzednim turnieju decydują organizatorzy.

5. Klasyfikacja generalna

W klasyfikacji generalnej liczą się punkty uzyskane przez zawodnika w danym turnieju oraz premia za udział: w grupie A – 8 pkt., w grupie B – 5 pkt., w grupie C – 3,5 pkt. Gwarantowana minimalna liczba punktów w grupie A: 10 pkt. Za każdy oddany walkower odejmuje się 0,5 pkt.

W klasyfikacji generalnej liczą się również punkty z turniejów weekendowych oraz premia za udział: w grupie FIDE – 9,5 pkt., w grupie B – 7,5 pkt., w grupie D (turniej dziecięcy) – 3,5 pkt. Dodatkowy 1 punkt otrzymują zawodnicy, którzy zdobędą lub podwyższą kategorię szachową.

W klasyfikacji końcowej liczy się 5 najlepszych wyników zawodnika (odrzuca się wynik najsłabszy). W przypadku równej liczby punktów bierze się pod uwagę liczbę występów w wyższych grupach.

6. Warunki uczestnictwa

W Lidze mogą brać udział dzieci urodzone w roku 2009 i młodsze zamieszkałe w Grodzisku Mazowieckim i okolicach.
Udział w 4 turniejach Ligi jest bezpłatny. W turniejach weekendowych uczestnicy Ligi otrzymują zniżkę.
Do turnieju należy zgłaszać się:
• mailem na adres liga@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• osobiście na zajęciach Szachowej Dwójki.

Zgłoszenia do wtorku w tygodniu, w którym odbywa się dany turniej

7. Nagrody

W każdym turnieju miejsca I-III we wszystkich grupach otrzymują puchary, miejsca I-III w klasyfikacjach wiekowych (2009-10, 2011, 2012, 2013, 2014+) oraz w klasyfikacji dziewcząt – medale. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni w terminie otrzymują drobne upominki.

Indywidualna klasyfikacja końcowa:
• puchary za miejsca I-VI
• puchar dla najlepszej zawodniczki
• puchary za miejsca I-III w klasyfikacji urodzonych w roku 2011
• puchary za miejsca I-III w klasyfikacji urodzonych w roku 2012
• puchary za miejsca I-III w klasyfikacji urodzonych w roku 2013
• puchar za I miejsce w klasyfikacji ur. w 2014 r. i młodszych

Wszyscy uczestnicy co najmniej 5 z 6 turniejów otrzymują pamiątkowe medale.

8. Inne

Opiekę nad zawodnikami sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Rafał Daniszewski, tel. 502 656 392, liga@szachygrodzisk.pl