Szachowe pożegnanie wakacji 2021

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy, zwłaszcza w środowisku Grodziska Mazowieckiego
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki
Termin: 11 – 12 września 2021 r.

Grupy turniejowe:
Grupa A (FIDE) – 7 rund 30’+30″/pos., zawodnicy z rankingiem FIDE 1000-1599 lub bez rankingu FIDE z minimum III kategorią męską / II kategorią kobiecą, bez ograniczeń wiekowych
Grupa B – 7 rund 30’+30″/pos., zawodnicy bez rankingu FIDE i równocześnie z IV, III lub II kategorią kobiecą (ranking PZSzach 1250-1700), do 12 lat (ur. 2009 i młodsi),
Grupa C – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy bez kategorii i z V lub IV kategorią szachową, do 12 lat (ur. 2009 i młodsi).

Harmonogram grup A i B:

11.09 godz. 8:50 – 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa
godz. 9:30 – odprawa techniczna, cztery rundy
12.09 godz. 9:30 – trzy rundy, zakończenie

Harmonogram grupy C:

godz. 8:50 – 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa
godz. 9:30 – odprawa techniczna, rundy turniejowe
ok. godz. 13-14 – zakończenie

4. System rozgrywek, przepisy

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują punktacje pomocnicze według rekomendacji PZSzach.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.

4.1 Grupy A i B

• system szwajcarski, 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. w roku 2014 i młodsze, co wiąże się ze zmniejszeniem czasu do namysłu),
• zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne; złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką,
• odwołania można zgłaszać: do momentu podpisania blankietu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

4.2 Grupa C

• system szwajcarski, 6 rund,
• tempo gry: 25 minut dla zawodnika na partię plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wyczerpania wolnych miejsc

Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry

Opłata startowa (tzw. „wpisowe”):
• Grupa A – 60 zł / członkowie Szachowej Dwójki – 30 zł,
• Grupa B – 40 zł / członkowie Szachowej Dwójki – 20 zł,
• Grupa C – 30 zł / członkowie Szachowej Dwójki, uczniowie ZSP nr 2, uczestnicy zajęć Szachowej Dwójki – 15 zł.

Wpisowe płatne gotówką przed pierwszą rundą.

6. Puchary, medale, nagrody

Puchary za miejsca I-III w grupach A i B
Medale za miejsca I-III w klasyfikacji juniorów do 12 lat (ur. 2009+) w grupie A
Medale za miejsca I-III w klasyfikacji juniorów do 10 lat (ur. 2011+) w grupie B
Medale za miejsca I-III w grupie C

W grupie A trzy nagrody finansowe: 200 zł / 150 zł / 100 zł. Nagrody rzeczowe co najmniej dla zawodników wyróżnionych pucharami lub medalami. Informacja o nagrodach zostanie podana w trakcie turnieju.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia poszczególnych grup turniejowych.

7. Inne

Podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz opiekunowie muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
Zawodnik zapisujący partię ma obowiązek posiadania własnego długopisu
Organizatorzy zapewniają poczęstunek w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej, np. butelkowana woda, pakowane kanapki, itp.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux