Turniej z okazji Dnia Dziecka

Z uwagi na wolne miejsca dopuszczamy start dorosłych, ale bez prawa do pucharów i nagród (zmiana 1.06).

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy, zwłaszcza w środowisku Grodziska Mazowieckiego
Umożliwienie dzieciom i młodzieży zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki
Termin: 4 – 6 czerwca 2021 r.

Grupy turniejowe:
Turniej główny (FIDE) – 7 rund 30’+30″/pos., zawodnicy z minimum IV kategorią, bez ograniczeń wiekowych
Prolog (FIDE Rapid) – 7 rund 10’+5″/pos., zawodnicy z minimum IV kategorią, bez ograniczeń wiekowych
Turniej na V i IV kategorię – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy bez kategorii i z V kategorią, do 12 lat (ur. 2009 i młodsi)

piątek 4.06
Prolog
8:50-9:15 potwierdzanie uczestnictwa
9:30 odprawa techniczna
rundy turniejowe
zakończenie ok. 14
Turniej na V i IV kategorię
8:50-9:15 potwierdzanie uczestnictwa
9:30 odprawa techniczna
rundy turniejowe
zakończenie ok. 14
sobota 5.06
Turniej główny
8:50-9:15 potwierdzanie uczestnictwa
9:30 odprawa techniczna
rundy 1, 2, 3, 4
niedziela 6.06
Turniej główny
9:30 rundy 5, 6, 7
zakończenie

4. System rozgrywek, przepisy

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują punktacje pomocnicze według rekomendacji PZSzach.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.

4.1 Turniej główny (FIDE)

• system szwajcarski, 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. w roku 2014 i młodsze, co wiąże się ze zmniejszeniem czasu do namysłu),
• zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne; złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką,
• odwołania można zgłaszać: do momentu podpisania blankietu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

4.2 Prolog (FIDE Rapid)

• system szwajcarski, 7 rund,
• tempo gry: 10 minut plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: do upłynięcia czasu na zegarze.

4.3 Turniej na V i IV kategorię

• system szwajcarski, 6 rund,
• tempo gry: 25 minut dla zawodnika na partię plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wyczerpania wolnych miejsc – maksymalna liczba zawodników ograniczona wielkością sali gry: 50

Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry

Opłata startowa (tzw. „wpisowe”):
• Turniej główny – 60 zł / członkowie Szachowej Dwójki, uczniowie ZSP nr 2 – 30 zł / pozostali dorośli – 40 zł,
• Prolog – 20 zł / członkowie Szachowej Dwójki, uczniowie ZSP nr 2, dorośli – 10 zł,
• Turniej na V i IV kategorię – 20 zł / członkowie Szachowej Dwójki, uczniowie ZSP nr 2, uczestnicy zajęć Szachowej Dwójki – 10 zł.

Wpisowe płatne gotówką przed pierwszą rundą.

6. Puchary, medale, nagrody

Puchary za miejsca I-III w Turnieju głównym oraz w Prologu
Medale za miejsca I-III w Turnieju o V i IV kategorię
Medale za miejsca I-III w klasyfikacji juniorów do 10 lat (ur. 2011+) w turnieju głównym oraz w Prologu.

Informacja o nagrodach zostanie podana w trakcie turnieju.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia poszczególnych grup turniejowych.

7. Inne

Podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
Zawodnik zapisujący partię ma obowiązek posiadania własnego długopisu
Organizatorzy zapewniają darmowy poczęstunek w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej – np. pakowane kanapki, butelkowane napoje, słodycze.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux