Turniej Zimowy

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy w Grodzisku Mazowieckim i okolicach
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Integracja lokalnego środowiska szachowego

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Maz.
Termin: weekend 17-18 lutego 2018 r.

Zawody zostaną rozegrane w 3 grupach:
• Grupa A (2 dni) – minimum IV kategoria szachowa, bez ograniczeń wiekowych
• Grupa B (sobota) – do IV kategorii szachowej, bez ograniczeń wiekowych
• Grupa C (niedziela) – do IV kategorii szachowej, ur. 2009 i młodsi

Sobota 17.02 (grupy A i B)
Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:50
Uroczyste rozpoczęcie: 10:00
Gr. A: Rundy I-IV – – – przewidywane zakończenie ok. 18
Gr. B: Rundy I-VI- – – przewidywane zakończenie ok. 16

Niedziela 18.02 (grupy A i C)
Gr. C: Potwierdzanie uczestnictwa: 9:15-9:40
Gr. C: Odprawa techniczna (obowiązkowa): 9:45
Gr. C: I runda: 10:00 (i dalej kolejne rundy) – – – zakończenie ok. 15
Gr. A: V runda: 10:00 (i dalej rundy VI, VII) – – – zakończenie ok. 16

4. System rozgrywek

Grupa A:
• system szwajcarski na dystansie 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. 2010 i młodsze),
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

Grupy B i C:
• system szwajcarski na dystansie 6 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują: skrócona punktacja Buchholza, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw, progres.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE. Turnieje nie będą zgłaszane do oceny rankingowej FIDE.
Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: grupa A, grupa B, grupa C lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wtorku 13.02 włącznie
Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Osoby zgłoszone po terminie mogą być dopuszczone do gry w miarę wolnych miejsc
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry – zawodnicy niepotwierdzeni do 9:40 będą grali od II rundy

Wszystkie grupy bez wpisowego

6. Nagrody

W każdej grupie nagrody rzeczowe dla czołówki – szczegóły zostaną podane przed 4. rundą
Puchary minimum dla pierwszej trójki, najlepszej zawodniczki, najlepszego juniora do 12 lat w grupie A, pierwszej trójki, najlepszego zawodnika do 6 lat w grupie C i zwycięzcy grupy B.
Drobne upominki dla zawodników urodzonych w 2009 roku i młodszych – we wszystkich grupach turniejowych. Wszyscy uczestnicy grupy C zgłoszeni w terminie otrzymają dyplomy.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia turnieju.

7. Inne

Jak zawsze Organizatorzy zapewniają poczęstunek: napoje zimne i gorące, kanapki, owoce, słodycze.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux