VI Mistrzostwa Grodziska Maz. Juniorów

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy, zwłaszcza w środowisku Grodziska Mazowieckiego
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki
Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Grodziskiego
Zadanie publiczne pn. „Organizacja zawodów szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Gmina Grodzisk Mazowiecki

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki
Termin: 15 – 16 października 2022 r.

Grupy turniejowe:
Grupa A (FIDE) – 7 rund 30’+30″/pos., zawodnicy z minimum IV kategorią szachową, do 18 lat (ur. 2004 i młodsi),
• Grupa B – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy bez kategorii lub z V kategorią szachową do 18 lat (ur. 2004 i młodsi) lub z IV kategorią szachową (III kobiecą) do 10 lat (ur. 2012 i młodsi),
Grupa C – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy bez kategorii i z V lub IV kategorią szachową (III kobiecą), do 10 lat (ur. 2012 i młodsi),
Grupa D – 7 rund 30’+30″/pos., zawodnicy z minimum IV kategorią szachową, od 19 lat (ur. 2003 i starsi).

Harmonogram grup A i D:

15.10 godz. 8:50 – 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa
godz. 9:30 – odprawa techniczna, cztery rundy
16.10 godz. 9:30 – trzy rundy, zakończenie

Harmonogram grupy B (sobota) i C (niedziela):

godz. 8:50 – 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa
godz. 9:30 – odprawa techniczna, rundy turniejowe
ok. godz. 13-14 – zakończenie

4. System rozgrywek, przepisy

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują punktacje pomocnicze według rekomendacji PZSzach.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.

4.1 Grupy A i D

• system szwajcarski, 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. w roku 2015 i młodsze, co wiąże się ze zmniejszeniem czasu do namysłu),
• w grupie A zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne; złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką,
• odwołania można zgłaszać: do momentu podpisania blankietu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

4.2 Grupy B i C

• system szwajcarski, 6 rund,
• tempo gry: 25 minut dla zawodnika na partię plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wyczerpania wolnych miejsc

Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych wraz z podaniem wysokości opłaty startowej zawodnika.
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry

5.1 Opłata startowa

Opłata startowa (tzw. wpisowe) zawiera opłatę rankingową oraz inne opłaty na rzecz Polskiego Związku Szachowego.

Aby skorzystać ze zniżki lojalnościowej i / lub rodzinnej, należy zgłosić się najpóźniej w środę 12 października.

Preferujemy płatności przelewem na konto UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. (najpóźniej do środy 12 października)
26 2030 0045 1110 0000 0425 1050 (BNP Paribas Bank Polska)

Dopuszczamy również płatność gotówką przy potwierdzaniu zgłoszeń (bezpośrednio przed turniejem).

• Grupa A – 90 zł
Zniżka klubowa (dla członków Szachowej Dwójki) 30 zł
Zniżka lojalnościowa – po 10 zł za udział w każdym z ostatnich trzech turniejów weekendowych 10 zł (maksymalnie 30 zł)
Zniżka rodzinna

• Grupa D – 60 zł

Zniżka klubowa (dla członków Szachowej Dwójki) 20 zł
Zniżka lojalnościowa – udział w jednym z trzech ostatnich turniejów weekendowych 10 zł, udział w minimum dwóch z ostatnich trzech turniejów weekendowych 20 zł
Zniżka rodzinna

• Grupy B i C – 40 zł

Zniżka klubowa (dla członków Szachowej Dwójki oraz innych uczestników zajęć Szachowej Dwójki) 20 zł
Zniżka rodzinna

Turnieje liczone do zniżki lojalnościowej (tylko grupy 2-dniowe):
• 24-25.09.2022 Szachowe Pożegnanie Lata
• 2-3.04.2022 Szóste Urodziny Szachowej Dwójki
• 29-30.01.2022 IV Turniej Zimowy

Zniżka rodzinna obowiązuje dla rodzeństwa, rodziców, dziadków, małżeństw:

• druga osoba z rodziny 10 zł
• trzecia osoba z rodziny 20 zł
• czwarta (i kolejne) osoba z rodziny 30 zł

Zniżki mogą się łączyć.

Prawo do zniżek (na rok) tracą zawodnicy, którzy:
• zgłosili się do turnieju i nie przyjechali (bez odwołania swojego udziału do godz. 9:00 w dniu rozpoczęcia turnieju),
• wycofali się z turnieju bez poinformowania sędziego (oddali nieusprawiedliwionego walkowera).

6. Puchary, medale, nagrody

Puchary za miejsca I-III oddzielnie w klasyfikacji dziewcząt i chłopców w grupie
Puchary za miejsca I-III w grupach B i C
Medale za miejsca I-III w klasyfikacji juniorów do 12 lat (ur. 2010+) w grupie A
Medale za miejsca I-III w klasyfikacji dziewcząt grupach B i C

Nagrody rzeczowe co najmniej dla zawodników wyróżnionych pucharami i medalami. Informacja o nagrodach zostanie podana w trakcie turnieju.
Wszyscy zawodnicy do 10 lat (ur. 2012 i młodsi) zgłoszeni do środy 12 października otrzymają upominki (we wszystkich grupach).
W grupie D nagrody finansowe o łącznej wartości 80% wpisowego.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia poszczególnych grup turniejowych.

7. Inne

Podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz opiekunowie muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
Zawodnik zapisujący partię ma obowiązek posiadania własnego długopisu
Organizatorzy zapewniają poczęstunek w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej, np. butelkowana woda, pakowane kanapki, itp.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux