VI Turniej Mikołajkowy

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz przez Fundację Lotto

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Maz.
Termin: weekend 5-6 grudnia 2020 r.

Zawody zostaną rozegrane w 4 grupach:
• grupa A – zawodnicy z rankingiem PZSzach 1800, bez ograniczeń wiekowych
• grupy B1, B2, B3 – zawodnicy z rankingiem PZSzach 1200-1600, bez ograniczeń wiekowych

Kryteria podziału na grupy B1, B2, B3: ranking PZSzach (nie kategoria), ranking FIDE, data urodzenia.
W przypadku, jeśli w grupach B sumaryczna liczba zawodników będzie mniejsza niż 27, grupy B2 i B3 mogą zostać połączone.

Sobota 5.12
Potwierdzanie uczestnictwa: 8:50-9:20
Odprawa techniczna: 9:25
Rozpoczęcie zawodów: 9:30
Gr. A: Runda I – – – Gr. B: Runda I i bezpośrednio po niej Runda II
Przerwa obiadowa (szkoła zamknięta do 15:15)
15:30: Gr. A: Runda II – – – Gr. B: Runda III i bezpośrednio po niej Runda IV

Niedziela 6.12

9:30: Gr. A: Runda III i bezpośrednio po niej Runda IV – – – Gr. B: Runda V i bezpośrednio po niej Runda VI
Przerwa obiadowa (szkoła zamknięta do 15:15)
15:30: Gr. A: Runda V – – – Gr. B: Runda VII
Zakończenie z wręczeniem pucharów i nagród oddzielnie dla każdej grupy bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii

4. System rozgrywek, przepisy

Grupa A:
• system kołowy na dystansie 5 rund,
• tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii,
• możliwość wypełnienia tzw. „małej normy” na I kategorię szachową męską oraz tytuł kobiecego kandydata na mistrza zgodnie z pkt. 4.7 Regulaminu klasyfikacyjnego PZSzach.

Grupy B1, B2, B3:
• w grupach B1 i B2 system kołowy, w grupie B3 system szwajcarski,
• 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. w roku 2013 i młodsze, co wiąże się ze zmniejszeniem czasu do namysłu),
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują punktacje pomocnicze według rekomendacji PZSzach.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.
Obowiązuje zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne. Złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką.
Odwołania można zgłaszać: do momentu podpisania blankietu.
Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut

5. Warunki uczestnictwa

W grupie A nie ma wolnych miejsc. Do grup B1, B2, B3 obowiązuje wspólna lista zgłoszeń. Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wyczerpania wolnych miejsc – maksymalna liczba zawodników w sumie w grupach B1, B2, B3: 35
Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych.
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry

Opłata startowa (tzw. „wpisowe”):
• 40 zł,
• członkowie Szachowej Dwójki zwolnieni z wpisowego.

Wpisowe płatne gotówką przed pierwszą rundą.

6. Nagrody

Puchar z I miejsce w każdej grupie. Nagrody rzeczowe dla miejsc I-III.
Zawodnicy urodzeni w roku 2012 i młodsi otrzymują upominki.
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia turnieju.

7. Inne

Na terenie Szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa, również podczas partii
Przed każdą partią obowiązuje dezynfekcja rąk

Podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
Zawodnik zapisujący partię ma obowiązek posiadania własnego długopisu
Organizatorzy zapewniają darmowy poczęstunek w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej – np. butelkowane napoje, pakowane słodycze.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux