VI Turniej Sylwestrowy

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy, zwłaszcza w środowisku Grodziska Mazowieckiego
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki
Termin: 28 – 30 grudnia 2022 r.

Grupy turniejowe:
Grupa A (FIDE) – 5 rund 60’+30″/pos., zawodnicy z minimum II kategorią męską / I kategorią kobiecą, z rankingiem FIDE do 2399, bez ograniczeń wiekowych,
Grupa B – 7 rund 30’+30″/pos., zawodnicy z IV, III lub II kategorią kobiecą (ranking PZSzach 1250-1700), bez ograniczeń wiekowych.

Harmonogram grupy A:

28.12 do 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa
28.12 godz. 9:30 – odprawa techniczna, I runda
28.12 godz. 12:00 (lub 5 minut po zakończeniu I rundy) – II runda
29.12 godz. 9:30 – III runda
29.12 godz. 12:00 (lub 5 minut po zakończeniu III rundy) – IV runda
30.12 godz. 9:30 – V runda
30.12 godz. 12:00 (lub 5 minut po zakończeniu V rundy) – zakończenie

Harmonogram grupy B:

28.12 do 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa
28.12 godz. 9:30 – odprawa techniczna, I i II runda
29.12 godz. 9:30 – III, IV i V runda
30.12 godz. 9:30 – VI i VII runda, zakończenie

4. System rozgrywek, przepisy

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują punktacje pomocnicze według rekomendacji PZSzach.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.

4.1 Grupa A

• system szwajcarski, 5 rund,
• tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii,
• zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne; złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką,
• odwołania można zgłaszać: do momentu podpisania blankietu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość wypełnienia normy z 5 partii na I kategorię i tytuł kandydata na mistrza (zgodnie z pkt. 4.7 Regulaminu klasyfikacyjnego PZSzach).

4.2 Grupa B

• system szwajcarski, 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. w roku 2015 i młodsze, co wiąże się ze zmniejszeniem czasu do namysłu),
• zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne; złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką,
• odwołania można zgłaszać: do momentu podpisania blankietu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia lub
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub
• osobiście.

Zgłoszenia do wyczerpania wolnych miejsc
Jeśli liczba zgłoszeń w grupie A przekroczy 24, organizator zastrzega sobie prawo podzielenia tej grupy na dwie grupy (z podobną liczbą zawodników w każdej) zgodnie z kolejnością na liście startowej rozgrywane na takich samych zasadach.

Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych wraz z podaniem wysokości opłaty startowej zawodnika.
Obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry

5.1 Opłata startowa

Opłata startowa (tzw. wpisowe) zawiera opłatę rankingową oraz inne opłaty na rzecz Polskiego Związku Szachowego.

Aby skorzystać ze zniżki lojalnościowej i / lub rodzinnej, należy zgłosić się najpóźniej w środę 23 grudnia.

Preferujemy płatności przelewem na konto UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. (najpóźniej do środy 23 grudnia)
26 2030 0045 1110 0000 0425 1050 (BNP Paribas Bank Polska)

Dopuszczamy również płatność gotówką przy potwierdzaniu zgłoszeń (bezpośrednio przed turniejem).

• Grupa A – 100 zł
Zawodnicy z tytułami IM, GM, WIM, WGM zwolnieni z wpisowego
Zniżka klubowa (dla członków Szachowej Dwójki) 30 zł
Zniżka lojalnościowa – po 10 zł za udział w każdym z ostatnich trzech turniejów weekendowych 10 zł (maksymalnie 30 zł)
Zniżka rodzinna

• Grupa B – 60 zł

Zniżka klubowa (dla członków Szachowej Dwójki) 20 zł
Zniżka lojalnościowa – udział w jednym z trzech ostatnich turniejów weekendowych 10 zł, udział w minimum dwóch z ostatnich trzech turniejów weekendowych 20 zł
Zniżka rodzinna

Turnieje liczone do zniżki lojalnościowej (tylko grupy 2-dniowe):
• 3-4.12.2022 VIII Turniej Mikołajkowy
• 15-16.10.2022 VI Mistrzostwa Grodziska Maz. Juniorów
• 24-25.09.2022 Szachowe Pożegnanie Lata

Zniżka rodzinna obowiązuje dla rodzeństwa, rodziców, dziadków, małżeństw:
• druga osoba z rodziny 10 zł
• trzecia osoba z rodziny 20 zł
• czwarta (i kolejne) osoba z rodziny 30 zł

Zniżki mogą się łączyć, jednak minimalne wpisowe wynosi 30 zł z grupie A i 20 zł w grupie B.

Prawo do zniżek (na rok) tracą zawodnicy, którzy:
• zgłosili się do turnieju i nie przyjechali (bez odwołania swojego udziału do godziny 9:00 w dniu rozpoczęcia turnieju),
• wycofali się z turnieju bez poinformowania sędziego (oddali nieusprawiedliwionego walkowera).

6. Puchary, medale, nagrody

W każdej grupie puchary za miejsca I-III  i puchar dla najlepszej kobiety
W grupie A nagrody finansowe dla pierwszej trójki, przy 20 zawodnikach I miejsce miejsce minimum 300 zł
W grupie B oraz dla najlepszych kobiet (w obu grupach) nagrody rzeczowe

Szczegółowa informacja o nagrodach zostanie podana w trakcie turnieju.
Wszyscy zawodnicy do 10 lat (ur. 2012 i młodsi) zgłoszeni do środy 23 grudnia otrzymają upominki (w obu grupach).

Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia poszczególnych grup turniejowych.

7. Inne

Podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz opiekunowie muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
Zawodnik zapisujący partię ma obowiązek posiadania własnego długopisu.
Organizatorzy zapewniają poczęstunek w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej, np. pakowane kanapki, itp.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux