VI Turniej Zimowy

Najważniejsze zmiany w stosunku do naszych wcześniejszych turniejów weekendowych:

  1. W grupach 2-dniowych (A, B1, B2) wpisowe płatne wyłącznie przelewem (do 5.02, decyduje data wpływu na konto) – zawodnicy bez opłaconego wpisowego zostaną usunięci z list startowych 6.02.
  2. Nie wymagamy potwierdzania uczestnictwa przez zawodników z opłaconym wpisowym („OK” na liście zgłoszeń) – wystarczy pojawić się na odprawie technicznej.
  3. Z uwagi na wprowadzenie od 1.01.2024 r. przez Mazowiecki Związek Szachowy opłaty za rejestrację zawodnika przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie  zawodników już zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze PZSzach (nie dotyczy uczestników zajęć Szachowej Dwójki) – pytania w tym zakresie prosimy kierować bezpośrednio do KEKiR MZSzach lub do administratorów CR (inne województwa).

1. Cele zawodów

Popularyzacja gry w szachy, zwłaszcza w środowisku Grodziska Mazowieckiego
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych
Umożliwienie zawodnikom uzyskania lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki – całkowita wartość dofinansowania zadania: 140 000 zł
Zadanie publiczne dofinansowane przez Powiat Grodziski

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Powiat Grodziski

3. Program zawodów

Miejsce rozgrywek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki
Termin: 10 – 11 lutego 2024 r.

Grupy turniejowe:
Grupa A (FIDE) – 5 rund 60’+30″/pos., zawodnicy z rankingiem FIDE do 2399 (lub bez rankingu FIDE) z rankingiem PZSzach minimum 1800 (II kategoria męska / I kategoria kobieca, bez ograniczeń wiekowych
Grupa B1 (FIDE) – 7 rund 30’+30″/pos., zawodnicy z III lub II męską oraz II lub I kobiecą kategorią szachową (ranking PZSzach 1600-1900), bez ograniczeń wiekowych,
Grupa B2 – 7 rund 30’+30″/pos., zawodnicy z IV, III lub II kategorią kobiecą (ranking PZSzach 1250-1700), bez ograniczeń wiekowych,
Grupa C – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy bez kategorii (zarejestrowani w CR PZSzach), z V kategorią lub z IV kobiecą kategorią szachową bez ograniczeń wiekowych oraz zawodnicy z IV kategorią szachową (lub III kobiecą) do 10 lat (ur. 2014 i młodsi, ranking PZSzach do 1400),
Grupa D1 – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy bez kategorii (zarejestrowani w CR PZSzach) i z V lub IV kategorią szachową (III kobiecą), do 10 lat (ur. 2014 i młodsi),
Grupa D2 – 6 rund 25’+5″/pos., zawodnicy bez kategorii (zarejestrowani w CR PZSzach) i z V kategorią szachową (IV kobiecą), do 8 lat (ur. 2016 i młodsi).

Harmonogram grupy A:

10.02 godz. 8:50 – 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa, przyjmowanie opłaty startowej – zgodnie z pkt. 5 dotyczy tylko zawodników bez „OK” na liście zgłoszeń
godz. 9:30 – odprawa techniczna, I runda
godz. 12:20 (lub 5 minut po zakończeniu I rundy) – II runda
godz. 15:10 (lub 5 minut po zakończeniu II rundy) – III runda
11.02 godz. 9:30 – IV runda
godz. 12:20 (lub 5 minut po zakończeniu IV rundy) – V runda
godz. 15:10 (lub 5 minut po zakończeniu V rundy) – zakończenie

Harmonogram grup B1 i B2:

10.02 godz. 8:50 – 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa, przyjmowanie opłaty startowej – zgodnie z pkt. 5 dotyczy tylko zawodników bez „OK” na liście zgłoszeń
godz. 9:30 – odprawa techniczna, cztery rundy
11.02 godz. 9:30 – trzy rundy, zakończenie

Harmonogram grup C (sobota) i D1, D2 (niedziela):

godz. 8:50 – 9:15 – potwierdzanie uczestnictwa, przyjmowanie opłaty startowej – zgodnie z pkt. 5 dotyczy tylko zawodników bez „OK” na liście zgłoszeń
godz. 9:30 – odprawa techniczna, rundy turniejowe
zakończenie – w sobotę ok. 15, w niedzielę ok. 14

4. System rozgrywek, przepisy

Przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu decydują punktacje pomocnicze: Buchholz-Cut1 (BHC1), Buchholz (BH), Sonnenborn-Berger (SB), progres (PS).
Jeśli po ostatniej rundzie dwóch zawodników ma maksymalną możliwą liczbę punktów, to o I miejscu decyduje dogrywka na zasadach określonych przez sędziego głównego.
W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.

4.1 Grupa A

• system szwajcarski, 5 rund,
• tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii,
• zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne; złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką,
• odwołania można zgłaszać: do momentu podpisania blankietu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość wypełnienia normy z 5 partii na I kategorię i tytuł kandydata na mistrza (zgodnie z pkt. 4.7 Regulaminu klasyfikacyjnego PZSzach).

4.2 Grupy B1 i B2

• system szwajcarski, 7 rund,
• tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika plus 30 sekund dodawane po każdym posunięciu,
obowiązkowy zapis partii (nie zapisywać mogą dzieci ur. w roku 2017 i młodsze, co wiąże się ze zmniejszeniem czasu do namysłu),
• zakaz proponowania i zgadzania się na propozycje remisowe przed wykonaniem 30. posunięcia przez czarne; złamanie zakazu może być ukarane obustronną porażką,
• odwołania można zgłaszać: do momentu podpisania blankietu,
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia kategorii do I kobiecej włącznie.

4.3 Grupy C, D1 i D2

• system szwajcarski, 6 rund,
• tempo gry: 25 minut dla zawodnika na partię plus 5 sekund dodawane po każdym posunięciu (w przypadku dużej frekwencji może zostać zmienione na 30+0),
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut,
• możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

5. Warunki uczestnictwa

Do turnieju należy zgłaszać się:
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3 lub
• mailem na adres klub@szachygrodzisk.pl – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) oraz pełną datę urodzenia.

Zgłoszenia do wyczerpania wolnych miejsc

Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych wraz z podaniem wysokości opłaty startowej zawodnika. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest uwzględnienie zawodnika na liście zgłoszeń na stronach turniejowych wskazanych w pkt. 3. Podobnie potwierdzeniem rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach jest usunięcie go z listy zgłoszeń.

Zgłoszenia zawodników niezarejestrowanych w CR PZSzach będą ignorowane (nie dotyczy uczestników zajęć Szachowej Dwójki).

Zawodników bez opłaconego wpisowego obowiązuje potwierdzenie udziału w zawodach na sali gry. Zawodnicy z adnotacją „OK” na  liście zgłoszeń nie muszą się potwierdzać, powinni być obecni na odprawie technicznej.

5.1 Opłata startowa

Opłata startowa (tzw. wpisowe) zawiera opłatę rankingową oraz inne opłaty na rzecz Polskiego Związku Szachowego i Mazowieckiego Związku Szachowego.

Wpisowe wynosi:

• Grupa A – 120 zł (minimum 50 zł)
• Grupa B1 – 100 zł (minimum 40 zł)
• Grupa B2 – 80 zł (minimum 40 zł)
• Grupy C, D1 i D2 – 50 zł (minimum 20 zł)

W grupach 2-dniowych (A, B1, B2) opłacanie wpisowego wyłącznie przelewem bankowym w terminie do 5 lutego (decyduje data wpływu na konto, proszę nie przesyłać potwierdzeń przelewów). Rano 6 lutego zawodnicy bez opłaconego wpisowego (grupy A, B1, B2) zostaną usunięci z list startowych.

Dane do przelewu:
• odbiorca: UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz.
• nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0425 1050 (BNP Paribas Bank Polska)
• tytuł: Turniej Zimowy <grupa> <imię i nazwisko zawodnika>

W grupach 1-dniowych (C, D1, D2) dopuszczamy płatność gotówką przy potwierdzaniu zgłoszeń (bezpośrednio przed turniejem). Wpisowe opłacane gotówką jest o 10 zł wyższe.

We wszystkich grupach zniżka klubowa – w A 40 zł, w B1 30 zł, w B2 20 zł, w C, D1 i D2 10 zł

W grupach A, B1 i B2 zniżka lojalnościowa – udział w jednym z trzech ostatnich turniejów weekendowych 10 zł, udział w dwóch z ostatnich trzech turniejów weekendowych 20 zł, udział w trzech ostatnich turniejach weekendowych 30 zł

Turnieje liczone do zniżki lojalnościowej (tylko grupy 2-dniowe):
• 2-3.12.2023 IX Turniej Mikołajkowy
• 14-15.10.2023 VII Mistrzostwa Grodziska Maz. Juniorów
• 23-24.09.2023 Szachowe Pożegnanie Lata

We wszystkich grupach zniżka rodzinna – obowiązuje dla rodzeństwa, rodziców, dziadków, małżeństw:
• druga osoba z rodziny 10 zł
• trzecia osoba z rodziny 20 zł
• czwarta (i kolejne) osoba z rodziny 30 zł

Aby skorzystać ze zniżki lojalnościowej i / lub rodzinnej, należy zgłosić się najpóźniej we wtorek 6 lutego.

Opłacone wpisowe nie podlega zwrotowi, ale w ciągu 12 miesięcy zawodnik może je wykorzystać w innym turnieju organizowanym przez UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. Zwrot dotyczy wyłącznie zawodników, którzy zgłosili wycofanie z turnieju (i otrzymali potwierdzenie).

Prawo do zniżek (na rok) tracą zawodnicy, którzy:

• zgłosili się do turnieju i nie przyjechali (bez odwołania swojego udziału do godziny 9:00 w dniu rozpoczęcia turnieju – odwołanie mailowe / SMS-owe jest zawsze potwierdzane),
• wycofali się z turnieju bez poinformowania sędziego (oddali nieusprawiedliwionego walkowera).

6. Puchary, medale, nagrody

Puchary za miejsca I-III w każdej grupie
Medale za miejsca I-III w klasyfikacji kobiet (dziewcząt) w każdej grupie
Medale za miejsca I-III w klasyfikacji juniorów do 12 lat (ur. 2012+) w grupie A

Nagrody finansowe w grupie A:

  • przy udziale minimum 40 zawodników: 1000 zł / 700 zł / 500 zł / 300 zł / 200 zł, 200 zł dla najlepszej kobiety, 200 zł dla najlepszego juniora do 12 lat
  • przy udziale 30-39 zawodników: 500 zł / 400 zł / 300 zł / 200 zł, 200 zł dla najlepszej kobiety, 200 zł dla najlepszego juniora do 12 lat
  • przy udziale do 29 zawodników: 300 zł / 250 zł / 200 zł, 150 zł dla najlepszej kobiety, 150 zł dla najlepszego juniora do 12 lat

Nagrody finansowe w grupie B1:

  • przy udziale minimum 30 zawodników: 300 zł / 250 zł / 200 zł / 150 zł
  • przy udziale do 29 zawodników: 250 zł / 200 zł / 150 zł

Nagrody rzeczowe dla wyróżnionych pucharami lub medalami.

W grupach A, B1 i B2 wszyscy zawodnicy do 10 lat (ur. 2014 i młodsi) zgłoszeni do środy 7 lutego otrzymają dyplomy i upominki.

W grupach D1 i D2 wszyscy zawodnicy do 8 lat (ur. 2016 i młodsi) zgłoszeni do środy 7 lutego otrzymają dyplomy i upominki.

Nagrody i upominki będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia poszczególnych grup turniejowych.

7. Inne

Zawodnik zapisujący partię ma obowiązek posiadania własnego długopisu
Organizatorzy zapewniają poczęstunek, np. pakowane kanapki, itp.
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.
Zawodników obowiązuje zmiana obuwia.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów.
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt: Jacek Kiciński, tel. 511 834 619, klub@szachygrodzisk.pl

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux