Zajęcia 2021/22

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia dla początkujących dzieci:

 • wtorki 10:30-11:30 w Pawilonie Kultury, instruktor współpracuje ze świetlicą szkolną (prowadzi K. Jarzębowski)
 • wtorki 12:40-13:40 w Pawilonie Kultury, instruktor współpracuje ze świetlicą szkolną (prowadzi K. Jarzębowski)
 • wtorki 17:45-18:45 w Pawilonie Kultury (prowadzi J. Kiciński) – brak wolnych miejsc
Opłaty za powyższe zajęcia to 15 zł za godzinę płatne przelewem na konto Szachowej Dwójki (z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz terminu grupy, do której uczęszcza). Dodatkowy bonus: uczestnictwo w zajęciach uprawnia do korzystania ze zniżki w turniejach organizowanych przez Szachową Dwójkę.
Zgłoszenia do grup dla początkujących dzieci należy przesyłać mailem na adres jkicinski@szachygrodzisk.pl. Przesłanie zgłoszenia drogą mailową oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu obsługi rekrutacji na zajęcia. W zgłoszeniu należy podać:
 • imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia
 • miejscowość zamieszkania, szkołę / przedszkole, w przypadku SP nr 2 również klasę
 • znajomość gry w szachy: czy dziecko wie, jak ruszają się figury, czy na razie zupełnie nic nie wie o szachach
 • wybrany termin zajęć
 • dla zajęć na 10:30 i na 12:40 – czy dziecko jest przyprowadzane na zajęcia bezpośrednio do Pawilonu Kultury, czy instruktor ma je odebrać ze świetlicy
 • dla zajęć na 10:30 i na 12:40 – czy po zajęciach dziecko jest odbierane z Pawilonu Kultury, wraca samo z Pawilonu Kultury, czy instruktor ma je odprowadzić do szatni w szkole / do świetlicy
Zgoda na zajęcia, którą należy wydrukować i dostarczyć instruktorowi najpóźniej na pierwszych zajęciach: zgoda do pobrania (PDF)

Zgoda na odbieranie dzieci ze świetlicy (dla zainteresowanych), którą należy dostarczyć do świetlicy szkolnej najpóźniej przed pierwszymi zajęciami: zgoda dla świetlicy do pobrania (PDF)

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: J. Kiciński, tel. 511 834 619, jkicinski@szachygrodzisk.pl

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych

18 lutego po dłuższej przerwie wystartowały zajęcia dla młodzieży i dorosłych, termin:  piątki 17:45-19:15, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 (główne wejście, jak na stołówkę). Koszt 15 zł za pojedyncze zajęcia, płatne gotówką u instruktora.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: J. Kiciński, tel. 511 834 619, jkicinski@szachygrodzisk.pl

Zajęcia grup klubowych w roku szkolnym 2021/2022

Grupa z rankingiem PZSzach 1100-1400 (prowadzi R. Daniszewski):

 • piątki 17:30-19:30 w SP nr 2 (wejście jak na stołówkę)

Grupa z rankingiem PZSzach 1600 (prowadzi K. Jarzębowski):

 • piątki 17:30-19:30 w SP nr 2 (wejście jak na stołówkę)

Dla chętnych z powyższych grup zajęcia uzupełniające (prowadzi K. Jarzębowski):

 • poniedziałki 17:45-18:45 w Pawilonie Kultury
Członkowie Szachowej Dwójki uczestniczący w powyższych zajęciach (2 lub 3 godz. tygodniowo) uiszczają zryczałtowaną opłatę w wysokości 20 zł za miesiąc zajęć (dodatkowo obowiązuje opłacanie składki członkowskiej).

Grupa z rankingiem PZSzach minimum 1800 (prowadzi mistrz międzynarodowy M. Luch):

 • piątki 17:30-19:30 w SP nr 2 (wejście jak na stołówkę)
 • środy 17:30-19:30 w Mediatece
Członkowie Szachowej Dwójki uczestniczący w powyższych zajęciach (4 godz. tygodniowo) uiszczają zryczałtowaną opłatę w wysokości 30 zł za miesiąc zajęć (dodatkowo obowiązuje opłacanie składki członkowskiej).
Szczegółowe informacje i zgłoszenia: J. Kiciński, tel. 511 834 619, jkicinski@szachygrodzisk.pl

Turnieje czwartkowe

Miejsce: ul. Kilińskiego 8A, wejście od ul. Lutnianej (sala treningowa KS Bogoria, dawne kino) – mapa

Turnieje planowane: ogłoszone na chessarbiter.com

Turnieje trwające:

Turnieje już rozegrane:

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux